Bestyrelse

Formand:

Jens Christian Dahl. Rep. Skov og Landbruget
Mobil: 2033 7462

Næstformand:

Rep.: Danmarks Jægerforbund
Mobil:
Email:

Bestyrelsesmedlemmer:

Poul Kroner
Rep. Danmarks Naturfredningsforening.
Tlf.: 40890807

Michel Juel. Rep. Skovbruget.
Mobil:

Laurits Hougaard. Rep. Landbruget
Tlf.: 86 39 84 09
Mobil: 21 27 44 17

Klaus Fogh. Rep. Friluftsrådet
Tlf.:  87 74 10 04