De 12 regioners indstilling

Alle 12 regioner har behandlet og kommet med deres forslag til lokale jagttider for hjortevildt (Kron- og dåvildt) samt individuelle forslag til lokale forsøgsordninger. Forslagene er nu fremsendt til Vildtforvaltningsrådet til videre behandling og indstilling.

Du finder de regionale indstillinger i nedennævnte link:

De regionale indstilinger 2017

 

Senest opdateret den 16. august 2017 af Karsten Hansen