Nyheder

Indbydelse til generalforsamling 2020 i Rougsø Hjortevildtlaug.

Tid: Tirsdag, den 24. marts 2020 klokken 19.30.

Sted: Gunner Jensen, Kalkærsvej 158950 Ørsted

Tilmelding nødvendig senest fredag, den 20. marts 2020.

Tilmelding skal ske til Mogens Hvid på mogens.hvid@hotmail.com eller mobil 20 11 84 93

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om laugets virke.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  2. Valg af formand.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer suppleanter.
  5. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.
  6. Eventuelt.

Kaffe: kr. 50,00.

Hilsen Bestyrelsen

Senest opdateret den 3. marts 2020 af Karsten Hansen