Endelig udkast: Ny forvaltning af Hjortevildt i Danmark

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har den 20. december 2016 fremlagt en ny forvaltningsplan for det danske kronvildt. Ministeren har – til overraskende for mange – valgt ikke at følge Vildtforvaltningsrådets indstilling på alle områder. Den nye forvaltningsplan – som gælder for 2017 og 3 år frem – ser således ud:

  • Hjorte ældre end spidshjort: 16. oktober til 31. december. (Reduceret jagttid for Djursland på 1 1/2 mdr.).
    • De regionale hjortevildtgrupper kan fastesætte lokale jagttider, der er kortere end ovenstående og kan fastsætte 14 dages ekstra jagttid i perioden 1. september til 15. oktober.
  • Kronkalv: 1. september til 28. februar. (Udvidelse af jagttiden med 2 mdr.)
  • Hind: 1. oktober til 31. januar. (Uændret)
  • Spidshjort: 1. september til 31. januar. (Tidligere fredet på Djursland – nu jagtbart fra efteråret 2017)

Endvidere er der udarbejdet et regelsæt for fodring for hjortevildt.

  • Udbragt foder må kun ske i en afstand på 130 m fra skel og skydetårn på jagtarealer, der udlejes. Der er endvidere forbud mod fodring med valset korn og kraftfoder.

Senest opdateret den 12. marts 2017 af Karsten Hansen