Generalforsamling 2016

Den 16. Juni 2016 blev der afholdt generalforsamling på Elstrupgård (Skovskolen) v/Auning. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne og ca. 25 medlemmer deltog heri.  Mikal Kjeldsen blev valgt som dirigent.

Formand Karsten Hansen indledte beretningen med at gøre status over laugets mange aktiviteter:

  • Under udarbejdelse

Hjortelaugets regnskab blev godkendt med et underskud på 2.017,00 kr. hvorefter laugets egenkapital udgør 1.446,61 kr. Det blev besluttet at fortsætte med 0,00 kr. i kontingent. Vi håber fortsat, at der er mange som vil støtte lauget økonomisk som støttemedlemmer A og B. Tak for det.

Der var genvalg til  Karsten Hansen. Flemming Andersen, Jes Høgh og Morten Hougård ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen og i stedet blev Buller Jelsgaard, Carsten Hougård og Ole Bæk Nielsen valgt.  Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Formand, Karsten Hansen, Næstformand  Mogens Rosengaard, kasserer  Steen Ankersen, sekretær Mogens Rosengaard og medlemmer Mikal Kjeldsen, Buller Jelsgaard, Carsten Hougård og Ole Bæk Nielsen. Der var genvalg til bestyrelsessuppleant Peter Hove og Lars Bo Meller Nielsen blev valgt som suppleant i stedet for Ole, som blev valgt til bestyrelsen. Der var genvalg bilagskontrollanterne Jens Axelsen og Svend Skou.Begge bilagskontrol suppleanter blev også genvalgt.

Under punktet eventuelt rette Karsten et stor tak til Flemming, Jes og Morten for deres indsats med dels at få lauget etableret i 2010 og dels udviklet lauget til et godt organiseret laug med en masse spændende aktiviteter.

Efter generalforsamlingen holdt Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund et spændende fagligt indlæg om hjortevildt samt gav en status fra de netop afholdte DJ dialogmøder om hjortevildt samt information om hvilke indstilling Vildtforvaltningsrådet har fremsendt til ministeriet.

Senest opdateret den 28. juni 2016 af Karsten Hansen