Kæbeprojekt

Afsluttende kæberapport

Kæbeundersøgelsen er nu ved vejs ende og den 5 årige indleveringsperiode er nu slut. Resultaterne af periodens indleverede kæber er nu analyseret og du kan finde resultatet her.

Du kan finde afsluttende (2008 – 2013) kæberapport her.

Du kan finde pressemeddelelse om afsluttende kæberapport her.

Den afsluttende kæberapport blev præsenteret på et møde i Vivild Gymnastik og Idrætsefterskole den 4/12 2014. Peter Sunde og Lars Haugaard præsenterede rapporten. Du finder præsentationen her.

Du kan finde referat fra mødet i Vivild her.

Du kan finde resultatet af afstemning om emner til hjortevildtforvaltning her.

Du kan finde resultatet af afstemning af spørgsmål fra Regionen her.


Kæberapporter

Årsrapport 2012 / 2013: Fra årets start havde vi sat en målsætning om indlevering af 400 kæber. Dette mål nåede vi næsten. Der er indleveret 393 kæber, hvilket er rekord. Indleverede kæber udgør dog stadig kun ca. 50% af nedlagt hjortevildt på Djursland. Rapporten er tilgængelig her.

Årsrapport 2011 / 2012: Der blev indleveret knap 10% færre kæber i år i alt 327. Denne tilbagegang kan muligvis skyldes, at der er nedlagt et mindre antal hjortevildt end forrige år. Jægerne er blevet endnu bedre til at afgive detalje informationer, som er meget vigtige informationer i forhold til den endelige afrapportering næste år. Rapporten er tilgængelig her. 

Årsrapport 2010 / 2011: Der blev indleveret 10% flere kæber i år i alt 355. Der er indleveret kæber over et større geografisk areal end sidste år. Alt i alt særdeles positivt.  Rapporten er tilgængelig her.

Årsrapport 2009 / 2010: Kæbeindsamling fra kronvildt på Djursland giver en mængde ny viden om kronvildt på Djursland. Rapporten er tilgængelig her. 

Årsrapport 2008 / 2009: Carsten Riis Olesen, DMU, Kalø, Aarhus Universitet har udfærdiget en årsrapport over undersøgelsen omkring nedlagt kronvildt på Djursland. Se rapporten og det spændende nyt og den interessante udvikling og følg resultaterne af jeres indberetninger.Rapporten er tilgængelig her.

Senest opdateret den 11. februar 2015 af Karsten Hansen