HjortevildtDjursland model udkast okt. 2015

Hjortevildt Djursland (Region) og de lokale laug (Norddjurs, Fuglsø Mose, Løvenholm, Fjeld og Stubbesø) har udarbejdet fælles oplæg til indstilling til kommende hjortevildtforvaltning for Djursland.

Jagttid:

 • Hjorte: 01.10 – 31.12
 • Spidshjorte + kalve: 01.09 – 31.01. Kun anstandsjagt i sept.
 • Hind: 01.10 – 31.01 (kalv skal så vidt muligt nedlægges før hind)

Øvrige forvaltningsredskaber:

 • Areal. Ingen kronvildtjagt på ejendomme under 5 ha.
  Kvote: En´ hjort pr. ejendomme mellem 5 – 100 ha (sammenhængende) derefter en hjort pr. påbegyndt 100 ha. (Spidshjorte uden for kvote).
  Vildt Indberetning: Kronvildt skal indberettes til Vildtudbyttestatistikken samme dag, det er nedlagt.
  Foderplads: 100 m til naboskil
  Naturstyrelsen: Rapporteringspligt til region om reguleringstilladelser, evt. c.c. ved udstedelse af tilladelse.

Det er vigtigt, at være OBS på, at ovennævnte oplæg til jagttider og forvaltningsredskaber for Djursland er fremsendt til den Den Nationale Hjortevildtgruppe til godkendelse men oplægget erIKKE godkendt (endnu).

Senest opdateret den 12. marts 2017 af Karsten Hansen