Kronhjorte tænder

Resultater fra monitering af kronhjorteudbyttet 2018. Se rapport her: Kæberapport 2018 19-1.

Kuverter til indsendelse af data kan rekvireres ved henvendelse til:
post@jaegerne.dk
Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde, Tlf.: 88 88 75 00
Vejledning til, hvorledes man nemmest håndterer udtagning af tænderne kan ses på filmen her: https://youtu.be/z2sHnVe_iek


For at sikre det bedste mulige beslutningsgrundlag til revision af den nuværende forvaltning af kronvildt skal du:
• Via ”Mit jagttegn” detailindberette det kronvildt du nedlægger; køn og alder er begge vigtige! (Kalve har fire kindtænder, et-årsdyr har fem kindtænder og ældre dyr har seks kindtænder).
• Indsende data til Danmarks Jægerforbund om de kronhjorte, der afgår bestanden.
• Udfylde spørgeskemaet så fyldestgørende som muligt.
• Vikle køkkenrulle el.lign. omkring tænderne før de sendes. Derved undgås, at de forsvinder under postsortering!
• Huske, at hvis du får behandlet dine trofæer ude i byen, så aftal hvem der indsender hjortens tænder sammen med de øvrige informationer.

Senest opdateret den 18. oktober 2019 af Karsten Hansen