Kronspidshjort

Definition på en Kronspidshjort

Hvad er det for kronhjorte, som ikke har jagttid på Djursland, men som er de eneste, der må nedlægges i januar i Vestjylland? Svaret er kronspidshjorte

Spidshjort er et navn, som udspringer af, hvorledes geviret normalt ser ud på en sådan hjort. Derfor opfattes spidshjort af mange som en hjort, hvis gevir består af to ugrenede spidser. Men spidshjort som begreb i juridisk forstand dækker over en hjort i sit andet leveår.

Tænderne sladrer
Hvordan kan man så afgøre, om den hjort, man har for, er lovlig at nedlægge eller ej? Det vil altid være en vurderingssag, hvor du må træffe et valg om at skyde eller ej. En hjort i sit andet leveår vil have et meget ungdommeligt og ranglet udtryk i forhold til en voksen hjort. Men tydeligst er det naturligvis, hvis spidshjorten følger familierudlen med hinden og årets kalv. Hvordan kan man så vide, om den hjort, man har nedlagt, er lovligt nedlagt?

Det kan konstateres med sikkerhed, idet tandudviklingen hos kronvildt er hel entydig. I krondyrets 12.- 14. levemåned dukker den anden blivende molar (bagerste kindtand) frem i underkæben. Derved har et krondyr, når det går ind i sit andet leveår, fem kindtænder i underkæben. Først i 20.-21. levemåned bryder den tredje blivende molar igennem i underkæben. Det betyder, at et voksent krondyr har seks kindtænder i underkæben. Med andre ord er en kronspidshjort en kronhjort, som har fem kindtænder i underkæben! Det lader sig naturligvis kun afgøre, når dyret er forendt.

Kronspidshjort er fredet
På Djursland har man valgt at sige, at spidshjorten er uerfaren og uden trofæmæssig værdi. Derfor er den fredet, hvilket giver den en jagtsæson til at opbygge erfaring. Samtidigt giver det ene års fredning hjorten en mulighed for bedre at vise sit potentiale.

Link til artikel i Jæger september 2012

Senest opdateret den 23. januar 2013 af Karsten Hansen