Nyhedsbreve

2021

Juli: Invitation til generalforsamling den 31/8 2021, som holdes i jagtstuen på Løvenholm gods. Efter generalforsamlingen vil regionsformand Jens Chr. Dahl orienterer om regionens indstilling til den kommende jagtrevision for hjortevildt. Kristian Stenkjær; Løvenholm Gods vil give en status på hjortevildtforvaltning og GPS mærkning af kronvildt på Løvenholm. Ole Severingens vil give en opdatering om den kommende bevægelsesjagt på Djursland. 

Nyhedsbrev nr. 56

Januar: Invitation til fællesjagt i Syddjurs. Webinar omkring kronvildtforvaltningens bestandsmål. Fagrapport om kæbeindsamling ( indsamling af tænder fra kronhjorte). Vejledning til udtagning af tænder og indsendelse af disse. Forventning til 2021 og nye indsatsområder.

Nyhedsbrev nr. 55

2020

Juni: Referat fra generalforsamling kan du finde her.

Maj: Invitation til generalforsamling den 16. juni 2020, som holdes på Ny Ryomgaard, Frederikslundvej 4, Ryomgård. Generalforsamlingen bliver afholdt i henhold til vedtægterne.

COVID-19 gør, at generalforsamlingen vil blive afviklet lidt anderledes end tidligere år. Vi vil bl.a. indrette os med større afstand mellem deltagerne. Forfriskning  (kaffe + kage, vand, øl) efter generalforsamlingen vil blive udendørs. Deltagelse i generalforsamlingen vil i år være gratis.

Nyhedsbrev nr. 54.

2019

September: Nyhedsbrev for September indeholder:
– Status på hjortevildt forvaltning
– Vildtudbytte indberetning, detaljeret information
– Indsamling af fortænder fra kronhjorte
– GPS mærket Kronvildt i Løvenholm skoven

Nyhedsbrev nr. 53

Maj: Invitation til generalforsamling den 18. juni 2019, som holdes på Ny Ryomgaard, Frederikslundvej 4, Ryomgård. Generalforsamlingen bliver afholdt i henhold til vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil Vildtforvalter, Kristian Stenkjær, Løvenholm Gods komme og give et indblik i Løvenholm nye forvaltningsstrategi for hjortevildt med færre jagter, etablering af fodermarker, mindre vildtskader, mere fokus på vildtpleje etc. og hvilke erfaringer og resultater, det har kastet af sig.

Invitation Generalforsamling_2019

Nyhedsbreve 2018

Juni:  Referat fra generalforsamling den 7. juni 2018 som blev afholdt i Nyryomgaard  v/Ryomgård med deltagelse af 26 medlemmer. Nyhedsbrev nr. 52

Maj:  Invitation til generalforsamling den 7. juni 2018, som holdes Ny Ryomgaard, Frederikslundvej 4, Ryomgård. Generalforsamlingen bliver afholdt i henhold til vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil Vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen, Kronjylland komme og give seneste status på Hjortevildtforvaltning og input til den kommende Dåvildtforvaltning samt komme med bud på fremtidens vildtforvaltningsarbejde. Invitation Generalforsamling_2018

Nyhedsbreve 2017

Oktober:  Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en spændende analyse på baggrund af indsamlet viden fra jægere om dato, brækket vægt og køn på kronkalve nedlagt på Djursland i September måned. Nyhedsbrev nr. 51

September:  Der skal samles mere viden ind om hjortevildt under den nye forvaltningsaftale. Vi starter i første omgang med at samle data ind på nedlagte kronkalve i september måned. Der er opnået dispensation for at medtage riffel i skydetårne og stiger før og efter solop- og nedgang. Nyhedsbrev nr. 50

Juni:  Ny forvaltningsaftale på plads vedr. Kronvildt. Region Hjortevildt Djursland har foretaget visse lokale tilpasninger til forvaltningsaftalen samt indført forsøgsordning i form af skumrings- og dæmringsjagt. Nyhedsbrev nr. 49

Juni:  Referat fra generalforsamling den 7. juni 2017 som blev afholdt i Kultur Perronen i Auning med deltagelse af 20 medlemmer. Nyhedsbrev nr. 48

Maj:  Invitation til generalforsamling den 7. juni 2017, som holdes i Kulturperronen i Auning. Efter generalforsamlingen vil Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund give en status på den kommende hjortevildtforvaltning. Vi håber, at der til mødet er kommet en politisk afklaring på hjortevildtforvaltningen, så vi kan drøfte denne og hvilke forventninger vi kan have hertil – herunder eventuelle nye jagttider. Nyhedsbrev nr. 47

Nyhedsbreve 2016

December: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har den 20. december 2016 fremlagt en ny forvaltning for det danske Kronvildt. Jagttiden for hjorte ældre end spidshjorte bliver reduceret med 1 1/2 måned (16/10 – 31/12), jagttiden for kronkalve bliver udvidet med 2 måneder (1/9 – 28/2), Hind uændret (1/10 – 31/1) og Spidshjorte jagtbart fra efteråret 2017 (1/9 – 31/1) – i dag fredet på Djursland. Nyhedsbrev nr. 46.

August: Information om den offentlige høring om den kommende hjortevildtforvaltning på Christiansborg den 24. august 2016, information om jagttider på Hovdyr – det er den samme som sidste år, Regionen vil gerne begynde indsamling af kronhjortekæber m.m.  Nyhedsbrev nr. 45

Juni: Tilskud til generalforsamlingen og egenbetaling derfor kun 50 kr. Spændende indlæg om hjortevildt samt resultat af indstilling om hjortevildtforvaltning til ministeren. Nyhedsbrev nr. 44

Maj: Invitation til generalforsamling i lauget den 16/6 2016, som holdes på Skovskolen, Eldrupgård v/Auning. Efter generalforsamlingen holder Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund et spændende fagligt indlæg om hjortevildt samt giver en status fra de netop afholdte DJ dialogmøder om hjortevildt. Nyhedsbrev nr. 43.

Maj: Årsrapport fra Hjortevildtdjursland. Stigning i antal krondyr til 2.795 og dåvildt til 1.270. Flere brud på etiske regler med indfordring (fodring i skel) samt nedlæggelse af mange dyr på mindre arealer. Invitation til dialogmøde med Danmarks Jægerforbund og Vildtforvaltningsrådet og meget mere om den kommende hjortevildtforvaltning. Nyhedsbrev nr. 42

Marts: Vildtforvaltningsrådet sætter retning for kronvildtforvaltning. Den 15. marts har VFR godkendt Den Nationale hjortevildtgruppes anbefaling til kommende kronvildtforvaltning (dog med forbehold).  Læs mere i Nyhedsbrev nr. 41

Marts. Den Nationale Hjortevildtgruppe indstiller til Vildtforvaltningsrådet, at Regionen selv kan være med til at fastlægge placering af de maximale 6 ugers hjortejagt. Norbert Ravnsbæk nyt medlem i kreds 2 af hovedbestyrelsen, Danmarks Jægerforbund trækker sig fra tilslutning til anbefaling til Vildtforvaltningsrådet. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 40.

Januar.  Invitation til Årsmøde i DJ Jægerråd. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 39

 

Senest opdateret den 15. august 2021 af Karsten Hansen