Kronvildtobservationer

Vurdering af kronvildtbestandens køns- og alderssammensætning på Djursland
Nationalt, regionalt og lokalt ønskes der tilvejebragt konkret viden om hjortevildtets køns- og alders-sammensætning. Der efterspørges viden, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af hjortevildtforvaltningsplaner og strategier.

Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug har besluttet at iværksætte en undersøgelse, som kan:

  • tilvejebringe konkret viden om kronvildtbestandens køns- og alderssammensætning
  • danne baggrund for en bæredygtig afskydningspolitik og forvaltningsplan

    Transekthold_07_2012
    Transekthold_07_2012

Der arbejdes med 2 observationsmetoder:
1. Transektundersøgelse
2. Punktobservationer

Transektundersøgelse
Transektobservationerne foretages på fastlagte ruter som gennemkøres med faste intervaller – én gang hver måned i perioden april – oktober. Registreringerne foretages af flere observatører, som gennemkører hver deres “rute” efter fastlagte instruktioner i perioden fra solnedgang til 2 timer efter solnedgang.

Observatørerne mødes på fastlagt tidspunkt på aftalt lokalitet.

Punktobservationer
Punktobservationerne foretages fra hochstande e.l. Punktobservationer kan foretages af alle interesserede på alle tidspunkter af året eksempelvis når man er på bukkejagt i sommermånederne eller på kronvildtjagt i jagtsæsonen efterår/vinter.

Hvad skal registreres.
Der ønskes informationer om dato, tidspunkt antal observerede dyr, køn herunder hinder, smaldyr, kalve, spidshjorte, større hjorte.

Skema og vejledning til registrering af observationerne kan hentes her

Er du interesseret i at vide mere om transektundersøgelsen (bestandsundersøgelsen), er du velkommen til at kontakt Mogens eller Jens.

Rapport over 4 års undersøgelse / observationer

Du finder rapporten her.