Info og arbejdsdatoer

Dato Aktiviteter / møder
11-09 2014 Vildtforvaltningsrådet beder Den Nationale Hjortevildtgruppe om at udarbejdet et forslag til den fremtidige forvaltning af hjortevildt. Planen skal være ambitiøs og tage hånd om mange af de problemer som der er i dag med nuværende forvaltningsplan.
Indsamling af ideer / afholdelse af informationsmøder. På nuværende tidspunkt (1/4 2015) er der følgende elementer i spil i forhold til den kommende hjortevildtforvaltning:

 • Lodsejere der ønsker at drive jagt på hjorte skal som udgangspunkt tilslutte sig en forvaltningsplan.
 • Lodsejere der ikke ønsker at tilslutte sig en forvaltningsplan vil få begrænsede muligheder for at drive jagt på hjort. 
 • Der arbejdes på at få den samme jagttid for hjortevildt på landsplan.
 • Afskydningen skal antalsmæssigt foregå ud fra de tællinger man lokalt er blevet enige om. 
 • Der arbejdes altså for at skabe rammer for en lokal forvaltning også hvad angår hind og kalv.
 • Der arbejdes desuden med at gøre Vildtudbyttestatistikken mere brugervenlig og med plads til flere oplysninger, der kan hjælpe med den fremtidige forvaltning. 
 • Der arbejdes desuden med at forbedre kommunikationen ud til Jægerne, såvel medlemmer af Jægerforbundet, som ikke medlemmer. Her er det centrale punkt, mailadresser og hvordan man får disse samlet ind.

Du kan løbende følge med på www.hjortevildt.dk 

Her er nogle af midlerne, som de forskellige organisationer i den nationale hjortevildtgruppe har bragt i spil (ref. Jæger 5/2015):

 • afkortning eller udvidelse af jagttiden
 • maksimalt ét handyr pr. ejendom eller pr. 50 hektar eller pr. jæger
 • en kvoteordning
 • køb af tags („kort/tilladelser“. Red.) for at få retten til at skyde en hjort
 • skumringsjagt
 • jagt på smalhinder i maj og juni
 • indførelse af jagttid i februar
 • bedre reguleringsmuligheder
 • fællesjagt på kalv og hind på tværs af ejendomsskel
 • udelukkelse af grådige jægere, der ødelægger det for de mange anstændige.

 

27-
28-03 2015
Den Nationale hjortevildtgruppe (Lars Jensen) mødes med formændene fra de regionale hjortevildtgrupper på Kalø.
11-05 2015 Alle organisationer som er med i Den Nationale Hjortevildtgruppe afleverer input til den kommende hjortevildt forvaltningsplan. De 12 regioner holder møde med Den Nationale Hjortevildtgruppe om input og plan for videre forløb.På mødet blev de første udkast drøftet – se her.
12-08-2015 Lars Jensen, formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe og Jægerforbundets repræsentant beslutter at træde tilbage som formand og fortsætte som mening medlem af gruppen. Lars mener herved at han bedre kan styrke jægernes stemme i Hjortevildtgruppen. Du kan læse mere her.
15-08-2015 Sidste frist for indlevering af kommentarer til forvaltningsplan stillet den 11/5 2015 samt nye forslag / reviderede forslag til den kommende Hjortevildtforvaltning.
21-08 2015 Svend Bichel tidl. præsident for DN er udpeget som ny formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe. Du kan læse mere her.
26-10 2015 Hjortevildt Djursland (Region) og de lokale laug (Norddjurs, Fuglsø Mose, Løvenholm, Fjeld og Stubbesø) har udarbejdet fælles oplæg til indstilling til kommende hjortevildtforvaltning for Djursland.Se oplægget her.
03-12 2015 Den Nationale hjortevildtgruppe fremlægge oplæg til kommende hjortevildtforvaltning.Du kan finde oplægget her.Du kan finde hele artiklen / referat fra Den Nationale Hjortevildtgruppe her. 
14-12 2015 Der er møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe, hvor drøftelse af større hjorte skal fastlægges.
12-01 2016 Møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe med følgende dagsorden:

 • Jagttider på Dåvildt
  Regulering og skader på mark og skov
  Fodring
  Jagtetiske regler
  Forsøgs laug
26-01 2016 Jægerrådsmøde i Norddjurs kl. 19.00 i Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4, Vivild, 8961 Allingåbro. Du finder invitationen her
02-02 2016
Jægerrådsmøde i Syddjurs kl. 19,00 i DJ’s lokaler i Mørke (Udviklingsparken) Fabriksvej 5, 8544  Mørke.
Tilmelding skal ske til Ole Andreasen på mail eller SMS tlf.23445048. Du finder inviationen her.
15-03
2016
Den Nationale Hjortevildtgruppe indstiller til Vildtforvaltningsrådet ny hjortevildt forvaltningsplan.
2018 / 2019 Den nye hjortevildtforvaltning træder i kraft fra sæsonnen 2018.

Senest opdateret den 12. marts 2017 af Karsten Hansen