Jagttider på Djursland

Regionen har indstillet følgende jagttider for kronvildt på Djursland til Vildtforvaltningsrådet. Jagttiderne gælder for sæsonen 1/9 2017 / 2018 og 3 år frem

 • Hjorte ældre end spidshjort: 1. oktober til 30. november.
 • Kronkalv: 1. september til 31. januar.
 • Hind: 1. oktober til 31. januar.
 • Spidshjort: 1. september til 31. januar. 

 

Udvidelse af jagttid for Kronvildt (Skumringsjagt):

 • September måned: 1 time før sol opgang og 1 timer efter sol nedgang.
 • December og Januar: 1/2 time før sol opgang og 1/2 timer efter sol nedgang.
Vær OBS på at der jf. jagtloven, kap. 1 “Jagt fra kunstig skjul” §:2, stk. 2. gælder specielle regler for jagt ved dæmrings- og skumringsjagt:
 • På en platform eller et sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1 stk. 2 må der ikke medtages – stk. 2) jagtvåben i tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang.

VIGTIGT. Miljøministeriet har den 31. august 2017 givet dispensation fra forbuddet mod at medtage skydevåben i skydetårne og stiger ved dæmrings- og skumringsjagt på kronvildt i to specifikke områder henholdsvis Midtjylland og Djursland.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen gælder alene jagt på kronvildt og alene i følgende to områder, jf. bekendtgørelse nr. 882 af 28. juni 2017 om jagttider for visse pattedyr og fugle:

 1. ”Syddjurs og Norddjurs kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Århus kommuner, som ligger øst og nord for afgrænsningen på bilag 5.”
 2. ”Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg, syd og øst for hovedvej 13, syd og øst for hovedvej 12 mellem Viborg og Herning, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten, nord for motorvej 28 mellem Vejle og Bredsten. Vest for motorvej E45 mellem Aarhus og Randers. Se bilag 5.”

Dispensationen gives på følgende vilkår:

 • I område 1 kan jagtvåben medtages i skydetårn og -stige i tidsrummet 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september måned og i perioden ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i perioden 1. december 2017 til 31. januar 2018.
 • I område 2 kan jagtvåben medtages i skydetårn og -stige i tidsrummet 1 time før solopgang til solnedgang i perioden 1. september 2017 til 31. januar 2018.
 • Alle øvrige bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven og underliggende bekendtgørelser skal overholdes.
 • Dispensationen er tidsbegrænset og udløber den 31. januar 2018, medmindre ændringer af reglerne i de i denne dispensation nævnte to bekendtgørelser måtte træde i kraft forinden.
 • Miljøstyrelsen kan tilbagekalde nærværende dispensation, såfremt nye, væsentlige oplysninger måtte give styrelsen anledning hertil.

Du kan finde flere informationer på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Klik her.