Nationale Hjortevildtgrp. model udkast dec. 2015.

Ens jagttider

Svend Bichel fortæller, at alle i gruppen har givet og taget, før modellen lå klar.

– Det er først og fremmest en model, der sikrer i al fald fire ting: at alle jægere fortsat kan jage kronhjort. At trykket tages af hjortene, og at vi får sat en stopper for de brodne kar, som nedlægger for mange hjorte i forhold til arealet. Endelig, så lægges der et tryk på kalve og hinder, fastslår formanden for hjortevildtgruppen.

Modellen for jagttider fra sæsonen 2018/2019 ser ud som følger:

  • Kronkalv 1/9 – 31/1.
  • Hind 16/10-31/1.
  • Spidshjort 16/10-31/1.
  • Hjort 1/9-15/10.

Disse jagttider skal ifølge modellen gælder for hele landet. For Jægerforbundets repræsentant i Den Nationale Hjortevildtgruppe, Lars Jensen, var det magtpåliggende at sikre, at alle jægere, som ejer mindst én hektar jord eller har lejet mindst fem hektar, stadig kan jage hjort større end spidshjort.

– Ned med jagttrykket på hjortene

Svend Bichel lægger ikke skjul på, at det har været en ”hård fødsel” at komme frem til det foreliggende forslag.

– Det har været magtpåliggende for Hjortevildtgruppen at sikre flere ældre hjorte. Enhver med den mindste indsigt i diskussionen over de sidste mange år har været klar over, at det bar den vej, mener Svend Bichel.

– Det har vist sig umuligt at gøre ad frivillighedens vej, hvilket Jægerforbundet har arbejdet hårdt og prisværdigt på.

– Derfor ønsker Den Nationale Hjortevildtgruppe en hektargrænse, før du må nedlægge nummer to hjort større end spidshjort. Grænsen er ikke fastlagt endnu, men gruppen har diskuteret 100 hektar. De 100 hektar er i øvrigt fuldstændig sammenfaldende med de jagtetiske regler tilbage fra 2004, som alle parter i Vildtforvaltningsrådet står bag, fasslår Svend Bichel.

– Det vil sige, at ejer du en ejendom mellem én og 100 hektar – eller har du lejet jagt over fem hektar – må du nedlægge én hjort større end spidshjort. Hvis du har jagtretten på mere end 100 hektar, må du eller en anden jæger nedlægge hjort nummer to, og over 200 hektar den tredje hjort, og så videre. Men jeg understreger, at al det tekniske og juridiske omkring hektar grænsen ikke er fastlagt endnu. Dette skal vi forhåbentligt komme tætte på ved næste møde i hjortevildtgruppen den 14. december.

Svend Bichel pointerer, at begrænsningen på hjort kun gælder hjorte større end spidshjorte. Spidshjorte er til fri afskydning (lige som hinder og kalve), uanset om man ejer 1, 100 eller 1.000 hektar.

En endelig indstilling fra Den Nationale Hjortevildtgruppe skal Svend Bichel altså præsentere på Vildtforvaltningsrådets møde den 15. marts.

Senest opdateret den 12. marts 2017 af Karsten Hansen