Bliv medlem

Laugets formål er, gennem gensidig dialog mellem jægere, skovejere, landmænd og naturinteresserede, at forvalte den i området værende hjortevildtbestand og at udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til kronvildt.

Vil du gerne være medlem i et aktivt laug, så kan du få en indmeldelsesblanket her.

Senest opdateret den 24. juni 2015 af Karsten Hansen