Generalforsamling 2013

 

Karsten beretningDen 10. Juni 2013 blev der afholdt generalforsamling i Kultur Perronen i Auning. Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til vedtægterne og 20 medlemmer deltog heri. Lars Keiser blev valgt som dirigent.

Formand Karsten Hansen indledte beretningen med at gøre et par tanker over laugets virke siden etablering for 3 år siden. Der har været mange udfordringer, fokusemner  og aktiviteter for bestyrelsen at forholde sig til. Vi føler nu at vi har fundet de rette emner og aktiviteter at fokuserer på og kan herved skabe et overblik og give en bedre status på den lokale hjortevildtforvaltningen. Og det går fremad.

Der har været en lang række aktiviteter i lauget. Disse er kort gengivet her: Transektundersøgelsen er nu kommet i faste rammer og der bliv i 2012 til 1.900 observationer af hjortevildt. Der kan løbende følges med i resultatet af den månedlige transektundersøgelse på hjemmesiden under fanen transektundersøgelse. Der har været fokus på skader på Bent aflægger regnskablandbrugsafgrøder, men vi har valgt at springe et år over m.h.t. analysearbejdet. Katalog over redskaber til reducering af markskader fortsættes med at blive udbygget. Der er sammen med de øvrige lokale hjortelaug (Norddjurs og FuglsøMose) afholdt en vildtmenuaften i Stenvad Mosebrug Center. 65 medlemmer og gæster deltog i et stor arrangement på Skovskolen Eldrupgård med emnerne: Registrering, fodring, afskydning og eftersøgning af hjortevildt. Der blev indleveret 135 kæber i lauget til kæbeundersøgelse. Dette er en stigning på 8 stk. i forhold til sidste år.  For hele regionen var målet 400 stk. og det nåede vi næsten med 393 indleverede kæber. Flot. Der er udsendt 8 nyhedsbreve til medlemmerne af lauget og givet en masse informationer om lauget aktiviteter. I forbindelse med generalforsamlingen blev medlem nr. 108 indmeldt i lauget. Vi startede for 3 år siden med 43 medlemmer.

Hjortelaugets regnskab blev godkendt med et overskud på 135kr. hvorefter laugets egenkapital udgør 3.420 kr. Det blev besluttet at fortsætte med 0,00 kr. i kontingent, Vi håber fortsat, at der er mange som vil støtte lauget økonomisk som støttemedlemmer A og B. Tak for det.

Der var genvalg til Bent Nielsen og Flemming Andersen.  Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Formand, Karsten Hansen, Næstformand Jens Korning, kasserer Bent Nielsen, sekretær Mogens Rosengård og medlemmer Mikal Kjeldsen, Flemming Andersen, Per Bruhn. Der var genvalg til suppleant Peter Hove og Carl-Emil Poulsen blev valgt i stedet for Carsten Riis Olesen. Der var genvalg til alle bilagskontrollanter og suppleanter.

Under punktet eventuelt blev der bl.a. efterlyst en status på spidshjortefredningen – er der kommet flere ældre hjorte – samt mere information fra regionen. Det virker på flere medlemmer som om, at regionen er en lukket klub og der kommer ikke mange informationer – kun beslutninger herfra. Der var opfordring til, at beslutningsgrundlag f.eks. fredning af hjorte i januar samt referater blev lagt på hjemmesiden. Der blev fra flere sider givet udtryk for tilfredshed med aktivitetsniveauet og bestyrelsens indsats.

Efter generalforsamlingen fortalte Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund om emnet: Hvor store hjorte. Der var rigtig mange spændende informationer at forholde sig til og efterfølgende en livlig debat over emnet. Tak til Mads for indlægget.

På bestyrelsens vegne.
Karsten Hansen

 

Senest opdateret den 17. juni 2014 af Karsten Hansen