Kæbe indsamling

Må vi få din kæbe

Viden er grundlaget for en god forvaltning af kronvildtet, og selvom miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen endnu ikke har meldt ud, hvordan den endelige forvaltningsplan kommer til at se ud, så er der ingen tvivl om, at indsamling af viden bliver en hjørnesten. Derfor går Danmarks Jægerforbund allerede i gang med indsamling af kæber 1. september 2016.

Vi vil gerne i Hjortevildt Djursland støtte op indsamling af kæber og herved være med til at sikre mere og bedre viden om vores hjortevildt. Vi opfordre derfor alle jægere til, at samle kæber fra Kronhjorte – større / ældre end spidshjorte. På forhånd tak for hjælpen.

Her er, hvad du skal gøre:
  • Skær kæben af din nedlagte kronhjort (vi skal bruge hele den højre side og alle fortænderne. Du kan også give os hele kæben). Såfremt du er i tvivl om, hvordan du udtager en kæbe kan du følge denne vejledning her.
  • Kog den af eller lad den indtørre
  • Udfyld formularen her
  • Indsend kæbe og formular til Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde Att: Mads Flinterup
Lokale laug indleveringssteder:
Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug
  • Mads Flinterup, Syrenvej 1, Gjessing, tlf. 40928448
Norddjurs Hjortelaug
  • Lars Keiser, Tustrupvej 11, 8585 Glesborg, tlf. 20244744
Fuglsø Mose Krondyrlaug
  • Brian Pape, Georgsmindevej 3, Tustrup, tlf. 20337078
Stubbesø Hjortelaug
  • Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde Att: Mads Flinterup

Rougsø Hjortelaug

  • xx

 

Senest opdateret den 13. oktober 2016 af Karsten Hansen