Nationale Hjortevildtgrp.

Vildtforvaltningsrådets nationale hjortevildtgruppe

Der er blevet mere kronvildt i Danmark, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere. Man regner med, at der om foråret er mellem 12.000 og 15.000 krondyr i Danmark, og de danske jægere nedlægger omkring 4.000 dyr årligt.

Samtidig med, at bestanden er blevet større, er interessen for dyrene vokset. Interessen for kronvildt er i dag ikke forbeholdt nogle få jægere, men findes vidt udbredt i befolkningen som helhed. Der er derfor meget fokus på, hvordan kronvildtet forvaltes, og på at ikke mindst etikken i forbindelse med kronvildtjagt er i orden.

På denne baggrund vedtog Vildtforvaltningsrådet “De Etiske Regler for Kronvildtjagt” i 2004. Og det blev samtidig besluttet at nedsætte regionale kronvildtarbejdsgrupper i de landsdele, hvor kronvildtet findes. Gruppernes væsentligste opgaver er at markedsføre De Etiske Regler for Kronvildtjagt og at arbejde for, at reglerne bliver efterlevet.

Gruppens hovedopgave er:

  • Sikre en mere naturlig og dermed ligelig køns- og aldersfordeling.
  • Øge andelen af ældre hjorte (>8 år) i bestandene.
  • Sikre spredning af hjortevildtet til nye lokaliteter.
  • Sikre en mere etisk jagtudøvelse

Gruppens medlemmer:

  • Svend Bichel (formand)
  • Norbert F. V. Ravnsbæk, Danmarks Jægerforbund
  • Henrik Berthelsen, Landbrug og Fødevarer
  • Anders Hillerup, Dansk Skovforening
  • Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening
  • Søren Egelund Rasmussen, Naturstyrelsen (sekretær)

 

Senest opdateret den 11. januar 2017 af Karsten Hansen