Transekt 2011

Transektundersøgelse 2011

Hermed pilotforsøg 2011 om:  ”Kronvildtets køn- og alderssammensætning på Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlaug 2011”. Rapporten finder du her.

Kort resume fra rapporten:

 • Der er gennemført observationer hver mandag den første i måneden fra april til september af 3 observationshold (chauffør og observatør)
 • Der er noteret 41 grupper med 361 observationer
 • De største observerede rudler er set syd for A16
 • Der er næsten ingen observeringen i den nordøstlige del af lauget
 • Det er generelt små rudler som observeres
 • Hjorte er segnifikant dårligere repræsenteret i materialet end ved sammenlignende materiale (J. L. Jeppesen – 1987)

Resultaterne og erfaringerne fra pilot-projektet 2011 om indsamling af data om kronvildtets køn- og alderssammensætning på Djursland har fået stor interesse og opmærksomhed fra andre Hjortevildtlag m.fl.  Kronvildt-transektgruppen finder det aktuelt og vigtigt at fortsætte indsamling af viden om kronvildts køn- og alderssammensætning i 2012.

Det er målet i 2012 at nå minimum 1000 kronvildtobservationer som kan bidrage med ny viden som kan skabe endnu større overblik over kronvildts køn- og alderssammensætning. Viden som er vigtig at have kendskab til i forbindelse med forvaltning af kronvildtet.

Transekt-projektet fra 2011 gentages i 2012

 • Justering af transektruter
 • Transektobservationerne suppleres med 4 punkttællinger.
 • Anvendelse af lokaliteter til punkttællinger undersøges.
 • Bukkejægere opfordres til at foretage kronvildtregistreringer.
 • Der afholdes informationsmøde den 12. marts 2012 kl. 19.00 i ”Løvenholm” – med fokus på kronvildtobservationerne i 2012.
 • Kronvildtobservationer 2012 er planlagt til flg. datoer. – 26. marts – 30. april – 21. maj – 25. juni – 30. juli – 27. august.
 • Observationsskemaerne justeres på enkelte felter.

 

 

 

 

Senest opdateret den 29. december 2012 af Karsten Hansen