Vildtafværgningsmetoder

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt

I år fortsætter vi markskadeundersøgelsen. Denne gang har vi valgt, at fokusere på 3 – 5 landbrug, som har haft større markskader. Det er vores mål, at vi kan komme et spadestik dybere med undersøgelsen og sammen med landmændene udarbejde et katalog, som viser mulige indsatsområder og midler til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt.

De første indsatsområder, som der er opnået gode resultater med, er indarbejdet i kataloget. Vi håber, at du vil være med til at udbygge kataloget med midler og metoder, som kan være med til at reducere markskader. Du finder kataloget her.

Har du bidrag eller spørgsmål til kataloget, er du velkommen til at kontakte Karsten.

Senest opdateret den 18. marts 2012 af Karsten Hansen