Generalforsamling 2010

 

Stiftende Generalforsamling 2010

Den 8. juni 2010 blev der afholdt stiftende generalforsamling i KulturPerronen i Auning. 40 interesserede i hjortevildtforvaltning og etablering af Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug deltog i mødet.

Arbejdsgruppens forslag til vedtægter med små justeringer blev ensstemmigt vedtaget. På baggrund af vedtægterne besluttede alle de fremmødte sig for at melde sig ind i hjortevildt-lauget.

Efterfølgende blev der afholdt stiftende generalforsamling, med valg af bestyrelse og suppleanter. Kontingent blev foreslået til 0 kr. som også blev vedtaget. Bestyrelsen op-fordrede alle med interesse i hjortevildtfor-valtning til at melde sig ind og engagere sig i det nye hjortevildtlaug.

Vedtægter for hjortevildtlauget er tilgængelig her.

Indmeldelsblanket kan du hente her.

Støttegruppeblanket kan du hente her.

På bestyrelsens vegne.
Karsten Hansen

Har du spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen er du velkommen til at skrive til Mogens eller Karsten

Senest opdateret den 17. juni 2014 af Karsten Hansen