Nationale Hjortevildtgrp. model udkast maj 2015

Den Nationale Hjortevildtgruppe præsenterede nedennævnte modeller til hjortevildtforvaltning på møde med de 12 regionale Hjortevildtgrupper den 11/5 2015. Det er vigtigt at være opmærksom på, at begge modeller er første udkast. Der er mulighed for at give kommentarer til modellerne indtil den 12/8 2015.

Modellen til hjortevildtforvaltning

(første udkast fra Skovforeningen, Landbruget og DN)


Ikke medlem i et Laug:

Medlem i et Laug:
Ikke medlem af et Laug og under 50 Ha Ikke medlem af et Laug og med sammenhængende areal over 50 Ha

Generel jagttid på hind og kalv, er oktober til og med januar

Lodsejer kan drive jagt på:            –
– Kalve
Lodsejer kan drive jagt på:            –
– Kalv
– Hind
– Store hjorte med min. 6 sprosser på den ene stang
Lodsejer kan drive jagt på:
– Kalv
– Hind
– Spidshjort
– Mellemhjorte
– Store hjorte med min. 6 sprosser på den ene stang

Ingen jagt på hjorte i januar

Hjortelaug styrer afskydningen ud fra udvalgte forvaltningstiltag fra   “værktøjskassen”

xx

Modellen til hjortevildtforvaltning

(første udkast fra Jægerforbundet)


Ikke medlem i et Laug:

Medlem i et Laug: 

Generel jagttid på hind og kalv, er oktober til og med januar

Lodsejer kan drive jagt på:
– Kalv
– Hind
– Store hjorte med min. 6 sprosser på den ene stang- Jagttid på hjorte sættes til mellem 6 – 8 uger
Lodsejer kan drive jagt på:
– Kalv
– Hind
– Spidshjort
– Mellemhjorte
– Store hjorte med min. 6 sprosser på den ene stang
Hjortelaug styrer afskydningen ud fra udvalgte forvaltningstiltag fra   “værktøjskassen”

Senest opdateret den 12. marts 2017 af Karsten Hansen