Region fællesjagt 2016

Der bliver desværre ikke en samlet fællesjagt på hele Djursland i januar 2016. De lokale hjortevildtlaug vil undersøge om der kan udformes et koncept, hvorunder alle lodsejere vil tilslutte sig en fællesjagt.

Vi opfordre fortsat til, at man finder sammen på tværs af markskel og holder fællesjagt.

Knæk og bræk!
Per Therkildsen

 

Senest opdateret den 26. november 2015 af Karsten Hansen