Årsrapporter

Resume af afrapportering 2019 / 2020.

Det er regionens vurdering, at forårs bestanden af kronvildt på Djursland er uændret – dog med enkelte forskydning mellem få lokale laug. Bestanden vurderes til at være 3.065 stk.

Det er regionens vurdering, at forårsbestanden af dåvildt på Djursland er uændret ca. 1.384 stk. i forhold til sidste år med ca. 1.380 stk.

Link til: Hjortevildt Djursland_Årsrapport 2019 / 2020


Resume af afrapportering 2018 / 2019.

Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden på Djursland er steget med mere end 5% til en forårsbestand på i alt ca. 3.065 stk. (tidligere 2.895 dyr). Væksten ses specielt i Fuglsø Mose området med + 100 dyr til ialt 900 dyr + i mindre omfang Tirstrup, Skramsø, Ramten, Ørbæk områderne. Udbyttestatistik for 2018 / 2019 er endnu ikke offentliggjort.

Det er regionens vurdering at dåvildt på Djursland er steget med knap 2% til i alt 1.380 stk. (tidligere 1.355 dyr). Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder. Afskydningen for sæsonen 2018 / 2019 kendes endnu ikke. Det er gruppens holdning, at bestanden af dåvildt ikke bør understøttes yderligere på bekostning af kronvildt og råvildt.

Der fodres stadigvæk kraftigt i jagtsæsonen – flere steder har det karakter af uetisk fodring i form af gulerødder, der tilsyneladende kun har til formål at lokke hjortevildt til for jagtens skyld.

Link til: Hjortevildtgruppens rapport 2018-2019 (2)

Resume af afrapportering 2017 / 2018.

Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden på Djursland er steget med knap 3% til en forårsbestand på i alt ca. 2895 stk. (tidligere 2.820 dyr). Det er specielt de nye områder (Stubbesø, Ramten m.fl.) som viser en vækst. Udbyttestatistik for 2017 / 2018 er endnu ikke offentliggjort.

Det er regionens vurdering at dåvildt på Djursland er steget med knap 3% til i alt 1.355 stk. (tidligere 1.320 dyr). Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder. Afskydningen for sæsonen 2017 / 2018 kendes endnu ikke. Det er gruppens holdning, at bestanden af dåvildt ikke bør understøttes yderligere på bekostning af rå- og kronvildt.

Hjortevildtgruppens årsrapport vedr. Kronvildt 2017 /2018

Hjortevildtgruppens års rapport vedr. Dåvildt 2017 /2018

Resume af afrapportering 2016 / 2017.

Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden på Djursland er steget med ca. 30 krondyr til en forårsbestand på i alt ca. 2820 stk. (tidligere 2.795 dyr). Det er specielt de nye områder (Stubbesø, Ramten m.fl.) som viser en vækst. Afskydningen er steget med 5 %  i sæsonen 2015 / 2016 til i alt 891 stk. krondyr (forrige år 847 stk.). Udbyttestatistik for 2016 / 2017 er endnu ikke offentliggjort.

Det er regionens vurdering at dåvildt på Djursland er steget med knap 4% til i alt 1.320 stk. (tidligere 1.270 dyr). Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder. Afskydningen for sæsonen 2016 / 2017 kendes endnu ikke

Hjortevildtgruppens rapport 2016-2017

.

Resume af afrapportering 2015 / 2016.

Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden på Djursland er steget med ca. 100 krondyr til en forårsbestand på i alt ca. 2.795 stk. (tidligere 2.700 dyr). Det er specielt de nye områder (Stubbesø, Ramten m.fl.) som viser en vækst. Afskydningen er faldet med næsten 15% i sæsonen 2014 / 2015 til i alt 847 stk. krondyr (forrige år 994 stk.). Udbyttestatistik for 2015 / 2016 er endnu ikke offentliggjort.

Det er regionens vurdering at dåvildt på Djursland er steget med knap 15% til i alt 1.270 stk. (tidligere 1.150 dyr). Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder. Afskydningen for sæsonen 2015 / 2016 kendes endnu ikke.

Der sker fortsat brud på de etiske regler. Der bliver fortsat nedlagt mange dyr på mindre arealer og jagten her har karakter af grådighed og nedskydning – fremfor en bæredygtig afskydning. Fodring er taget til i jagtsæsonen og har karakter af mere og mere uetisk fordring med afskydning af kronvildt ved eller omkring foderpladser. Regionen opfordrer stadig til at have fokus på afskydning af hinder og kalve i de områder, hvor bestanden ikke ønskes større eller decideret nedbragt.

Regionen anbefaler at der afholdes lokale fællesjagter, der hvor der kan opnås enighed om dette.

Link til afrapportering for 2015 /2016.

Link til kort over hjortevildt i regionen.

Resume af afrapportering 2014 / 2015.

Flot kronhjort
Flot kronhjort

Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden er ved at stabiliserer sig på Djursland med en forårsbestand på ca. 2.700 stk. Der er dog sket en større forskydning i to kerneområder: Meilgård området (40% fald) og Fuglsø Mose (15% stigning). Der er fortsat en tilvækst i Stubbesø og Ramten områderne. Afskydningen er øget med 23% i sæsonen 2013 / 2014 til i alt 994 stk. krondyr. Udbyttestatistik for 2014 / 2015 er endnu ikke offentliggjort.

Dåvildt er også ved at have stabiliseret sig / aftagende vækst med en bestand på ca. 1.100 dyr. Dåvildt holder primært til i de 5 gamle kerneområder. Afskydningen blev i sæsonen 2013 / 2014  på i alt 443 stk. dådyr.

Der sker flere og flere brud på de etiske regler. Der bliver fortsat afholdt trykjagt på kronhjorte i september måned. Flere steder bliver der nedlagt mange dyr på mindre arealer, Jagten her har karakter af grådighed og nedskydning – fremfor en bæredygtig afskydning. Fodring er taget til i jagtsæsonen og har karakter af mere og mere uetisk fordring med afskydning af kronvildt ved eller omkring foderpladser. Regionen opfordre stadig til  at have fokus på afskydning af hinder og kalve i de områder, hvor bestanden ikke ønskes større eller decideret nedbragt.

Der er allerede nu annonceret om en fælles regionsjagt den 9. januar 2016.

Link til afrapportering for 2014 /2015.

Link til kort over hjortevildt i regionen.

 

Resume af afrapportering 2013 / 2014.

Det er regionens vurdering, at kronvildtbestanden er ved at stabiliserer sig med en forårsbestand på ca. 2.675 stk. dog med en mindre tilvækst i Tirstrup, Ramten og Ørsted områderne. Dåvildt ser derimod ud til fortsat at udvikle sig med en årlig tilvækst på 10%. Det er regionens vurdering, at der stadig er behov for en holdningsbearbejdning i retning af at skåne flere mellemhjorte, så gennemsnits alderen på handyr kan stige samt at der fortsat skal være fokus på afskydning af hinder og kalve i de områder, hvor markskaderne er store. Der er allerede nu annonceret om en fælles regionsjagt den 3. januar 2015. Vildforvaltningsrådet har i år udvidet afrapporteringen med øget fokus på markskader forvoldt af hjortevildt.Hjorte i hvedemark Djursland Landboforening har i den forbindelse holdt møde med og foretaget spørgeskema undersøgelse for landmænd med skader efter hjortevildt. Det ser ud til, at markskader forvoldt af hjortevildt er stigende for 2013, hvorfor Djursland Landboforening har genfremsat forslag fra 2011 om skumringsjagt.  Resultatet af den 5 årige kæbeundersøgelse (2008 – 2013) er desværre ikke udarbejdet endnu. Regionen har derfor selv (med baggrund i de  enkelte års rapporter) forsigtigt vurderet, at spidshjortefredningen har givet et godt redskab i forvaltningen af kronvildt. Efter spidshjortefredningen giver det den enkelte jæger mulighed for at regulere i mellemhjortene. Det er forvaltning og avlsarbejde. Der skal dog fortsat arbejdes med holdningsbearbejdning omkring afskydning af mellemhjortene. Regionen anbefaler, at kæbeprojektet fortsætter de næste 3 år. Link til afrapportering for 2013 /2014. Link til kort over hjortevildt i regionen. Link til indstilling fra Djursland Landboforening Opdateret den 04/05/2014 af Karsten.

Resume af afrapportering 2012 / 2013.

Det er regionens vurdering, at der fortsat sker en positiv spredning af kron- og dåvildt til nye områder. Regionen vurderer at forårsbestanden af både kron- og dåvildt er steget med 10%. Regionen vil arbejde videre med udbredelse af aflastningsmarker. Der er i den forbindelse ansøgt om midler, som kan være med til at sætte yderligere skub i etableringerne. Det er målet, at der skal etableres 500 ha aflastningsmarker på Djursland. Regionen anbefaling til vildtforvaltningsrådet vedr. lokale jagttider:

  •  at der fortsat skal ske en lokal fredning af spidshjorte på Djursland
  • at kronhjorten fredes i januar måned og der fremover bliver jagttid på kronkalve i februar måned. Dette skal ske for at sætte yderligere fokus på nedlæggelse af flere hinder og kalve
  • at kæbeundersøgelsen forlænges i yderligere 5 år.

Link til afrapportering for 2012  / 2013. Link til kort over hjortevildt i regionen. Opdateret den 04/04/2013 af Karsten.

Resume af afrapportering 2011 / 2012.

Det er regionens vurdering, at det fortsat går fremad med hjortevildtforvaltningen. Der har været flere spændende tiltag lokalt f.eks. hør hjortebrøl i Emmesbo for Norddjurs Hjortelaug, afslutning af forsøgsordning med aflastningsmarker i Fuglsø Mose Krondyrlaug og transet undersøgelse med 361 kronvildtregistreringer i Løvenholm – Fjeld og omegns hjortevildtlag. Der er igen i år indrapporteret færre brud på de etiske regler. Betandsstørrelse for kronvildt er status qua eller stigende i flere områder. Der er i jagtsæsonnen oplevet færre dyr end normalt, hvilket til dels tilskrives den milde vinter og herved mange naturlige foderenhender. Der er i år indleveret 331 kæber mod 355 kæber forrige år. Vi venter spændt på vildtudbytte statistikken for at se, om der også er nedlagt mindre antal hjortevildt end forrige år. Link til afrapportering for 2011 / 2012. Link til kort over hjortevildt i regionen. Opdateret den 30/03/2012 af Karsten.

Resume af afrapportering 2010 / 2011.

Det er regionens vurdering, at det går fremad med hjortevildtforvaltningen i regionen. Der har været flere spændende tiltag lokalt f.eks. fællesjagt i Fuglsø Mose Krondyrlaug, undersøgelse af markskader i Løvenholm, Fjeld hjortevildtlaug og samlet i regionen med Vildtmenu aften i Stenvad Mosebrugs Center. Endvidere har vi fået en helt ny hjemmeside. Der er indrapporteret færre brud på de etiske regler i år. Betandsstørrelse for kronvildt er i langt de fleste områder stigende og der er opfordret til via avisannoncer, at de mest belastede områder skyder flere kalve og hundyr. Der er i år indleveret 355 kæber til videre undersøgelse i Norge. Dette er en stigning på 15% i forhold til sidste år. Dåvildt ser også ud til at være i stigende antal. Dåvildt har dog en bedre tilpasningsevne end kronvildt og opleves ikke i så store flokke. Djursland Landboforening fremsatte i februar 2010 et forslag om udvidet skydetid 1,5 time i hver ende af dagen for hinder og kalve. Forslaget er diskuteret på flere møder i Regionen, men der kunne ikke opnås tilslutning til forslaget. Regionen er blevet enige om, at der skal åbnes for muligheden for, at øge afskydningen og dermed mindske problemerne med markskaderne for en række landmænd. Forslaget er at åbne for kalve afskydning i februar, med et plus på en halv time i hver ende af dagen. Link til afrapportering for 2010 / 2011. Link til kort over hjortevildt i regionen. Opdateret den 06/04/2011 af Karsten.

Resume af afrapportering 2009 / 2010

Regionen er gjort opmærksom på, at der desværre har været en række episoder, hvor der er registreret anskudt hjortevildt, som lokale schweishundefører ikke er gjort bekendt med og som derfor ikke er eftersøgt af en registreret schweisshund. Af lovovertrædelser kan det bemærkes at der er nedlagt 4 spidshjorte i området på trods af fredningen. Alle 4 tilfælde er meldt til politiet. Kæbeindsamlingen 2008/09 viste en kønsfordeling på 45% handyr og 55% hundyr. Gruppen betragter denne kønssammensætning som god. Der er i 2009/10 nedlagt flere ældre hjorte end det foregående år. I projekt Fuglsø Mose er der udlagt særlige fodermarker til dyrene og der er foretaget afværgning med forskellige metoder. Link til afrapportering 2009 / 2010. Opdateret den 06/04/2011 af Karsten.

Senest opdateret den 5. januar 2021 af Karsten Hansen