Formål og opgave

Laugets formål er:

Hjort i brunst
Hjort i brunst

At videreformidle og støtte op om de politiske beslutninger om hjortevildt, som er truffet landspolitisk og formidlet via de regionale hjortelaug – i dette tilfælde hjortevildt Djursland.

At forvalte den i området værende hjortebestand, således det er muligt lokalt at leve op til de politiske beslutninger om hjortevildt.

At tage vare på hjortevildt i laugets område, for at sikre en bæredygtig jagt.

At beskæftige sig med hjortevildtforvaltning på tværs af jagt- og ejendomsskel.

At skabe et naturligt forum, hvorunder grundlag for en gensidig forståelse for og dialog mellem jægere, skovejere og landmænd kan ske, til hjortevildtets bedste.

At udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til hjortevildt.

At udøve fælles aktiviteter og indsamle viden om hjortevildt med det formål at formidle og informere om emner i relation til hjortevildt.

Af aktiviteter kan nævnes:

Indsamling af viden om hjortevildtet, der kan danne baggrund for vurdering af i hvilket omfang Hjortelauget lever op til de politiske beslutninger og mål.

I samarbejde med interesserede lodsejere og andre hjortelaug kan der foretages aktuelle undersøgelser, optællinger, analyser der kan anvendes som redskab til konkret vurdering af hjortevildtbestandens størrelse og sammensætning m.m.

Opsamling og udveksling af erfaringer og gode ideer om hjortevildt blandt laugets medlemmer via laugets hjemmeside.

Årlige eller halvårlige møder hvor status for den lokale hjortevildt bestand vurderes herunder afskydningsmængder, fordeling på alder og køn samt jagtudøvelse.

Indsamling af data om hjortevildt, således beslutninger kan træffes på faktuel baggrund.

Erfaringsudveksling med hensyn til afgrødevalg, afværgemidler, fodring og skovdrift.

Søge midler til forebyggelse af mark- og skovskader.

Deltage i og erfaringsudveksle med de regionale og lokale hjortelaug på Djursland.

Gæstebesøg fra f.eks. landbrugs- og skovbrugskonsulener.

Gæstebesøg fra schweisshundeførere – hvordan reduceres anskydninger.

Adgang til laugets vedtægter finder du her.

Du kan kontakte laugets formand her.

Senest opdateret den 22. november 2015 af Karsten Hansen