Nyhedsarkiv

Nyhedsbreve 2015

December. Den Nationale Hjortevildtgruppe har på møde den 14. december besluttet at indstille jagttider for Kronvildt som følgende: Kronkalv: 1/9 – 31/1, Hind: 16/10 – 31/1, Spidshjort: 16/10 – 31/1, Hjort: 1/9 – 15/10 og for Nordjylland 1/11 – 15/12. For hjort ældre end spidshjort er der ingen sprosse begrænsning. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 38

December. Den Nationale Hjortevildtgruppe har den 3/12 2015 offentliggjort udkast til model for kommende hjortevildtforvaltning. Modellen er markant anderledes en udkast fra maj måned og bygger nu på forvaltning via jagttider og arealbegrænsning i forhold til nedlægges af hjort. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 37.

Oktober: Den 26/10 2015 var der fællesmøde mellem regionen og de lokale laug på Djursland. Formålet med mødet var at finde fælles fodslaw til den kommende hjortevildtforvaltning og det lykkes. Endvidere har Djurs Slagtehus i Allingåbro åbnet dørerne for at hjælpe med slagtning og forarbejdning af hjortevildt. Det er slagtermester Bo Drachmann, som står bag slagtehuset. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 36

Maj. Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund kommer efter generalforsamlingen og giver en status på den fremtidige hjortevildtforvaltning. Læs mere  i Nyhedsbrev nr. 35.

Maj. Seneste nyt om den fremtidige Hjortevildtforvaltning. Invitation til Generalforsamling den 4. juni i Perronen i Auning. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 34.

April. Årsrapport 2014/2015 er udarbejdet og det er Regionens vurdering, at Kronvildtbestanden har stabiliseret sig med en forårsbestand på 2.700 stk. og en dåvildtbestand på 1.100 stk. Der er sket flere brud på de etiske regler i denne periode i forhold til tidligere år. Der er leveret input til den fremtidige forvaltning af kronvildt i Danmark. Vi er startet med Kron- og dåvildt observations igen i år. Læs mere i  Nyhedsbrev nr. 33.

 Nyhedsbreve 2014

December. Region Hjortevildt Djursland og de lokale kron- og hjortevildt laug inviter til fællesjagt på kronhind og kronkalve lørdag den 3/1 2015. Efter jagten er der fælles parade kl. 15.00 i Fjerrupgårde Forsamlingshus/Las Vegas, Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro.  Læs mere i Nyhedsbrev nr. 32.

November. Region Hjortevildt Djursland og de lokale kron- og hjortevildt laug inviter til informationsmøde om bæredygtig kronvildtforvaltning torsdag den 4. december 2014 i Vivild Ungdomsskole, Vivild. På mødet vil den afsluttende kæberapports hovedpunkter og konklusion blive præsenteret ved rapportens forfattere Peter Sunde og Lars Haugaard, Aarhus Universitet for Bioscience og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål hertil. Regionsformand Per Therkildsen vil efterfølgende komme ind på regionens anbefaling til årets afskydning, fællesjagt den 3. januar 2015 og oplæg til ny forvaltningsstrategi. Du kan finde invitation og agenda for mødet i denne måneds nyhedsbrev. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 31.

September. Resultatet af 5 års kæbeindsamling er nu offentliggjort i en spændende rapport med mange fine informationer bl.a. at fredning af spidshjorte har givet 20% flere hjorte. Årets hjortevildt udbytte er også offentliggjort. Vi nåede vores mål med nedlæggelse af 1.000 krondyr i sæsonen. Lauget har haft møde med Djursland Landboforening, besøg på Emmedsbo samt resultat af hjortevildttælling.  Læs mere i  Nyhedsbrev nr. 30.

August. Invitation til “Hør og se hjortene brøle på Emmedsbo”. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 29

Maj: Per Therkildsen er tiltrådt som ny formand for Hjortevildtgruppen Djursland pr. 1/4 2014. Per er udpeget som repræsentant for Danmarks Jægerforbund og herved også som formand for Regionen de næste 4 år. Vi vil gerne ønske Per tillykke med valget og glæder os til det nye samarbejde. Du kan læse yderligere information om den nye formand her.

Maj: Lars Kejser har valgt at overdrage formandskabet af Regionen til Per Therkildsen. Regionen har udarbejdet afrapportering 2013 / 2014 til Vildtforvaltningsrådet den 1/4 2014. Det er regionens vurdering, at forårsbestanden af kronvildt er ved at stabilisere sig med 2.675 dyr , hvorimod dåvildt ser ud til at fortsætte med en vækst på 10% til 1.070 dyr. Det er regionens vurdering, at vi fortsat skal arbejde med holdningsbearbejdning i retning af at skåne flere mellemhjorte så gennemsnits alderen på handyr kan stige. Regionen opfordre alle medlemmer af de lokale laug til, at tælle kron- og dåvildt den 16/5 2014. Det er vigtigt i forhold til det videre forvaltningsarbejde, at vi har mere præcise data på hjortevildtet og hvordan det udvikler sig på Djursland. Du finde blanket samt kontaktpersoner her.Tælling af hjortevildt (transektundersøgelse) er gået i gang og der er allerede gennemført 2 tællinger. Såfremt du har lyst til at deltage på et observationshold, så kontakt Jens Korning. Der inviteres til generalforsamling i lauget den 12/6 2014. Generalforsamlingen holdes i Kulturperronen i Auning. Vi har fået Tommy Asferg til at holde et spændende indlæg om: Vildtudbyttestatistik anvendt som vildtforvaltningsredskab. Du kan finde invitation til generalforsamling her. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 28.

Nyhedsbreve 2013

December. Invitation til “Kursus i vildtsygdomme og hygiejne”. Vi har fået en række opfordringer til at arrangere kurset, som udbydes af Danmark Jægerforbund. Kurset vil blive afholdt i samarbejde med Vivild Jagtforening torsdag den 6. februar 2014 i Kultur Perronen i Auning. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 27.

Status. Kursus den 6/2 2014 er allerede ved at være booket. Vil vil derfor forsøge at arrangere et nyt kursus den 29. april 2014. Dette kursus vil blive afholdt i Vivild Jagtforenings lokaler.

November. Lørdag den 23/11 2013 vil der blive holdt fællesjagt på kalve og kronhinder på hele Djursland. Regionen opfordre alle jæger til, at sætte sig i egne hochstande og i samarbejde med naboerne at arrangere en fælles trykjagt, for at afskyde flere kronkalve og kronhinder. Der opfordres til, at der kun skydes hinder, smaldyr og kalve – og ikke hjorte denne dag. Der vil være fælles vildtparade kl. 15.00 ved Fjerrupgårde Forsamlingshus. Vi glæder os til dig. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 26.

Du kan læse om resultatet af fællesjagten her.

August. Invitation til “Hør og se hjortene brøle på Emmedsbo”. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 25

Juli. Referat fra Hjortevildt sommermøde i Ørum Aktivitets Center. Rapport om kæbeindlevering 2012 / 2013 er frigivet. Der blev indleveret næsten 400 kæber fra Kronvildt. Opfordring til laug medlemmerne om at komme med input til, hvordan vi kan øge afskydningen af hinder og kalve samt skabe grundlag for flere ældre hjorte. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 24

Juni. Invitation til Hjortevildt sommermøde i Ørum den 3. juli 2013. Mødet holdes af regionen og der er bla. afrapportering af kæbeprojektet ved Lars Haugaard samt status på spidshjortefredningen. Formand Claus Lind Christensen og Lars Jensen, Danmarks Jægerforbud er også inviteret med til mødet. Nyhedsbrevet indeholder endvidere referat fra Generalforsamling i lauget den 10. juni 2013. Nyhedsbrev nr. 23

Maj. Der inviteres til generalforsamling i Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug mandag den 10. juni 2013, kl. 19.00 i Perronen i Auning. Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund kommer og fortæller om “Hvorfor store hjorte”. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 22.

Maj. Regionen har opfordret alle de lokale laug til, at foretage observationer af då-, sika- og kronvildt den 16/5 og 15/7 2013 og registrere dette til brug for vurdering af bestanden af hjortevildt på Djursland. Du kan finde skema til registrering under Kronvildtobservationer. Der var mødt 60 medlemmer og gæster frem til temeaften om registrering, fodring og eftersøgning af hjortevildt på Skovskolen Eldrupgård. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 21.

April. Laugets generalforsamling er fastsat til den 10.juni 2013 i Perronen i Auning. Årets Kronvildt, alder og kønssammensætning (transektundersøgelse) er offentliggjort. Der er observeret betydelig flere stk. Kronvildt end forrige år + en stigning i kalve og smaldyr for hver 100 hinder. Det endelige program for besøg på Skovskolen Eldrupgård er nu fastlagt og der er ledige pladser. Regionens årsrapport er offentliggjort og tilgængelig på hjemmesiden. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 20.

April. Invitation til besøg på Skovskolen Eldrupgård ved Auning. Kom og hør om optælling, fodring og eftersøgning af hjortevildt . Læs mere i Nyhedsbrev nr. 19.

Januar. Se det spændende program for Vildtmen aften i Mosebrugsmuseet i Stenvad. Har du ikke meldt dig til arrangementet kan du nå det endnu. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 18.

Nyhedsbreve 2012

Der er nedlagt 731 stk. Kronvildt på Djursland i sidste sæson. Det er næste 10% mere end forrige sæson og rekord for Djursland. På landsplan er der nedlagt 7.800 stk. Kronvildt. Se udvikling i nedlagt kronvildt i nyhedsbrevet. Det går i den rigtige retning med Hjortevildtforvaltningen, men vi mangler at vise, at der er kommet flere ældre hjorte til. Det er sidste år med kæbeundersøgelsen. Husk at få indleveret dine hjortevildtkæber. Transektholdene observerede mere end 1.000 stk. hjortevildt. Der er indledt samarbejde med Djursland Landboforening vedr. rådgivning omkring aflastningsmarker. Vi har fået 9 nye medlemmer og tæller nu 107 medlemmer. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 17

I dette nyhedsbrev inviteres du til Vildt-menu aften i Mosebrugsmusset i Stenvad. Ingrid og Bjarne fra Madam Blå i Fjellerup sørger for en spændende menu med fisk og hjortevildt. C. C. Jagt og fiskeri udstiller. Der vil være salg af bl.a. krondyr specialiteter og meget mere. Sidste tilmeldingsfrist 20/1 2013. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 16.

I dette nyhedsbrev kan du læse om generalforsamlingen i lauget den 6/6 2012, kæberapport 2011 / 2012, som giver et overblik over 327 indleverede kæber til videre undersøgelse samt nyhedsbrev fra regionen. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 15.

Vil du være med til at sikre flere naturlige fødearealer for hjortevildtet på Djursland, så læs rapporten om Vildtafværgeprojektet omkring Fuglsø Mose. Der vil hen over sommeren og efteråret blive igangsat en række aktiviteter for etablering af aflastningsmarker på Djursland. Hjortevildt Djursland har bl.a. sat som mål, at der i løbet af de næste 3 – 5 år bliver etableret 500 ha aflastningsmarker, som kan være med til at aflaste landbrugsafgrøderne for besøg af hjortevildtet.  Læs mere i nyhedsbrev nr. 14.

Der indkaldes til generalforsamling i Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug den 6. juni 2012 i Peronnen i Auning. Der er også beretning om et fantastisk besøg på Løvenholm slot den 8. maj 2012, hvor Jeanette Hjartsbæk og Jens Christian Dahl, fra Løvenholm fonden fortalte om slottes historie, skrovbrug og jagtvæsen. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 13

Invitation til møde om Projektet: Reduction af afgrødeskader forårsaget af kronvildt – Fuglsø Mose den 17/4 2012 samt invitation til besøg på Løvenholm Slot den 8/5 2012. Endvidere offentliggørelse af regionens afrapportering 2012. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 12.

Husk at indberette detailoplysninger om hjortevildt i forbindelse med vildtindberetning 2011 / 2012. Referat fra møde om hjortevildtregistrering den 12/3 på Løvenholm samt dato for besøg på Løvenholm Slot den 8/5 og generalforsamling i lauget den 6/6 2012. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 11

Invitation til møde om hjortevildt registreringer den 12. marts 2012. Der vil blive taget afsæt i transektundersøgelsen i 2011 og lauget lægger op til yderligere registreringer i 2012. Endvidere kommer Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi og fortæller om forskellige metoder til hjortevildtregistreringer. Læs mere i nyhedsbrev nr. 10

Over hele Djursland lyder det – hvor er hjortevildtet henne – og jægerne er ved at være fortvivlede. Der er flere steder, hvor der er skudt markant færre stykker hjortevildt end sidste år. Dette betyder at vi kan få meget svært ved at leve op til de mål, som vi har sat os med hensyn til afskydning af hjortevildt og indlevering af kæber. Det er dog positive meldinger fra sweisshundeførerne. Der er i år ikke fundet dødt hjortevildt, som der ikke er indberettet. Transetundersøgelsen 2011 er evalueret og rapport er udarbejdet. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 9

 

Nyhedsbreve 2011

Hjortevildtsæsonen 2011 / 2012 er klar til at blive skudt igang den 1/9 2011. Vi har sat et lokalt mål med indlevering af 150 kæber til undersøgelse. Der igangsættes en SMS-kæde i Brunmose området for lokalisering af ulovlige skud. Information fra Hjortevildtudvalgsmødet den 23/8 2011 på Kalø jægerskole. Knæk og bræk for den kommende sæson. Læs mere i Nyhedsbrev nr. 8

Kæberapport 2010 / 11 er udkommet. Lars Keiser giver sine kommentarer til rapporten. Der foretages mange spændende observeringer i forbindelse med transekt undersøgelsen. Har du udfordringer med markskader forvoldt af hjortevildt, kan du finde inspiration til hvordan disse kan reduceres i “Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt”. Etablering af SMS kæde i Brunmosen og viden om fordring af hjortevildt. Alt dette kan du finde i  Nyhedsbrev nr. 7

Referat fra generalforsamling den 8. juni 2011 og velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer. Oplæg til dialog om Fællesjagt i laugområdet og fodring af hjortevildt.  Nyhedsbrev nr. 6.

Regionens behandling af Landbrugets forslag om udvidet skydetid med 1 1/2 time før og efter solopgang og nedgang. Lidt om baggrund for ny hjemmeside og opfordring om at sende billeder ind. Status på Vildtmenu aftenen i Stenvad Mosebrugscenter.  Afslutning af sæsonnen 2010 / 2011 hvor der blev indleveret 355 kæber til undersøgelse i Norge. Besøg på Rosenborg Skovbrug den 3/5 2011. Igangsætning af aktiviteter for transsektundersøgelse (optælling af hjortevildt) i lauget samt udarbejdelse af katalog med forslag til reduktion af markskader. Og endelig gøres der opmærksom på generalforsamling den 8/6 2011. Nyhedsbrev nr. 5.

Nyhedsbreve 2010

Krondyr i højt græs ved at vædre fotografen

Referat fra stiftende generalforsamling den 8. juni 2010 i Kulturperronen i Auning samt konstituering af bestyrelsen. Nyhedsbrev nr. 1.

Information om hjortevildtudvalgsmøde den 22. juni 2010 på Kalø samt foreløbig resultat af kæbeundersøgelsen 2009 / 2010. Nyhedsbrev nr. 2.

Information om lokalt mål for kæbeindsamling, nyt indleveringssted for kæber, regler for opsætning af stiger og skydetårne, oversigt over aktiviteter i lauget bl.a. undersøgelse af markskader, bestandsvurdering, SMS kæde i brunmosen og vildtaften. Nyhedsbrev nr. 3.

Rapport om undersøgelse af markskader forårsaget af hjortevildt i laugområdet. Drøftelse og behandling af Djursland Landboforenings forslag om udvidet skydetid for kronvildt. Nye støttemedlemmer i lauget. Sæt kryds i kalenderen for vildt menuaften den 5/2 2011. Nyhedsbrev nr. 4.

Invitation til vildt-menuaften lørdag den 5. februar 2011 på Mosebrugsmuseet i Stenvad. Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Fuglsø Mose Krondyrlaug og Norddjurs Hjortelaug. Program og tilmeldingsprocedure kan du finde her.

Aktiviteter 2010

Markskader forårsaget af hjortevildt.
Undersøgelsen af markskader i laug området er færdig og de fleste markskader findes syd for A16. Landmændene efterlyser råd og vejledning til minimering / reducering af markskader forårsaget af hjortevildt. Se rapporten her.

Lokalt mål for kæbeindlevering.
Hjortevildt Djursland har opsat som mål, at der bliver indleveret 400 kronvildtkæber for 2010 / 2011 – mod 320 kæber sidste år. Vi skal i vores laug område bidrage med 150 kæber i forhold til 120 kæber sidste år. Bestyrelsen håber, at alle vil være med til at bakke op om dette mål.

Instruks til kæbeudtagning.
Med hjælp fra Overjæger Poul Kjeldgaard fra Meilgaard, har vi udarbejdet en lille instruks i hvorledes kæben tages ud af et stykke kronvildt. Vejledning er tilgængelig her.

Indlevering af kæber lokalt.
Det er nu blevet muligt, at indlevere kæber lokalt. Mads Flinterup, Syrenvej 1, Gjesing har opstillet en boks, hvori kæber og indberetningsskema kan lægges. Husk at tage 2 gennemsigtige poser med til henholdsvis ben og skema. Mads tager herefter kæberne med til Kalø.

Kæbeindberetningsskemaet.

Skemaet er revideret og er tilgængelig her.

 Årsrapport.

Kæbeindsamling fra kronvildt på Djursland 2009 / 2010 er tilgængelig her

NB: Du modtager også i år 100 kr. for hver kæbe, som du indleverer. Herud-over deltager du i lodtrækningen om en dagjagt på kronvildt i Blåvandshuk.

 
Markskader:
Vi er i gang med at undersøge omfanget af markskader i laug området. Der er i øjebliket en interview runde i gang blandt 50 landmænd om eventuelle skader. Resultatet analyseres i samarbejde med DMU og Jæger. Er du ikke blevet kontaktet og har du viden som kan være interessant for undersøgelsen kan du kontakter Peter Nielsen, på mobil tlf. 29842329.

Sene skud i Brunmosen:
Du kan stadig nå at melde dig til SMS kæden i Brunsmosen. Kontakt Flemming Andersen på tlf.mobil tlf. 20683293.
 
 Bestandsvurdering:
Er du interesseret i at være med til at vurderer alders og kønssammensætningen af kron- og dåvildt i laugområdet og eventuelt deltage som observatør, kan du kontakter Mogens Rosengaard på mobil tlf. 28155084.
 
 Vildtmenu aften:
Har du en god ide til indhold af en fælles vildtaften med de øvrige laug, er du velkommen til at kontakte Jens Korning, tlf. 86486557.  
 
 
Karsten Hansen (formand)
Mail: karsten@hjortevildtdjursland.dk