Rapporter

Vi arbejder løbende med forskellige undersøgelser af hjortevildtet i laug området. Vi forsøger, at få et overblik over hvor meget hjortevildt, som der er i lokalområdet og deres livscyklus. Vi opsamler og tester forskellige vildtafværgningsredskaber af sammen med landmænd, som er berørt af markskader forvoldt af hjortevildt. Og endelig informere og motivere vi om vigtigheden af, at alle kæber fra nedlagt hjortevildt indleveres og viden herved opsamles om hjortevildt.

Formålet med alle disse tiltag er, at udbrede kendskab til hjortevildtforvaltning i laug området.

 Udgivelse Rapporter / undersøgelser  Link       
 Juni 2010  Kæberapport 2009 / 2010  Klik her
 Nov. 2010  Undersøgelse af markskader i laug området i 2010.  Klik her
 Juli 2011  Kæberapport 2010 / 2011.  Klik her
 Juli 2011  Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt.  Klik her
 Nov. 2011 Transektundersøgelse 2011 (hjortevildttælling)  Klik her
 Juni 2012 Kæberapport 2011 / 2012. Klik her
 Marts 2013 Transektundersøgelse 2012 (hjortevildttælling) Klik her
 Juli 2013 Kæberapport 2012 / 2013. Klik her
 Maj 2014 Skema til observationsvildttælling af hjortevildt i bukkesæsonen (16/5 2014) Klik her
 Maj 2015  Rapport over Kronvildt observationer 2010 – 2014. Klik her.

Senest opdateret den 31. maj 2015 af Karsten Hansen