Jagttider

For Hjortevildt Djursland 

Hovdyr

Jagtid

Kronhjort 01.10 – 30.11
Spidshjorte  *  01.09 – 31.01
Kronkalv   * 01.09 – 31.01
Kronhind  * 01.10 – 31.01
Dåhjort    01.09 – 31.01
Då og Kalv    01.10 – 31.01
Sikahjort    01.09 – 31.01
Sikahind og kalv    01.10 – 31.01
Råbuk    16.05 – 15.07 samt
01.10 – 31.01
Rå og lam    01.10 – 31.01
Dispensation
* ) SPIDSHJORTE, KRONKALVE: Som forsøg indføres dæmrings- og skumringsjagt på Djursland med en udvidet skydetid på 1 time (før solopgang og efter solnedgang) i perioden 1.sept. til 31. sept.
SPIDSHJORTE, KRONKALVE, KRONHIND: Herudover indføres dæmrings- og skumringsjagt 1/2 time (før solopgang og efter solnedgang) i perioden 1/12 til 31/1.
Vilkår for dispensationen
Dispensationen gælder alene jagt på kronvildt og alene i følgende to områder, jf. bekendtgørelse nr. 882 af 28. juni 2017 om jagttider for visse pattedyr og fugle:
  1. ”Syddjurs og Norddjurs kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Århus kommuner, som ligger øst og nord for afgrænsningen på bilag 5.”
  2. ”Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg, syd og øst for hovedvej 13, syd og øst for hovedvej 12 mellem Viborg og Herning, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten, nord for motorvej 28 mellem Vejle og Bredsten. Vest for motorvej E45 mellem Aarhus og Randers. Se bilag 5.”

Dispensationen gives på følgende vilkår: 

I område 1 kan jagtvåben medtages i skydetårn og -stige i tidsrummet 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september måned og i perioden ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang.

  • I område 2 kan jagtvåben medtages i skydetårn og -stige i tidsrummet 1 time før solopgang til solnedgang.
  • Alle øvrige bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven og underliggende bekendtgørelser skal overholdes.
  • Miljøstyrelsen kan tilbagekalde nærværende dispensation, såfremt nye, væsentlige oplysninger måtte give styrelsen anledning hertil.

Du kan finde flere informationer på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside. Klik her.

   

 

Senest opdateret den 10. juli 2023 af Karsten Hansen