Alders bestemmelse

Alder/tænder

Man kan fylde bogreoler med metoder til aldersbestemmelse af kronvildt. I praksis er den mest anvendelige metode at vurdere slidfladen på tænderne. Men man skal gøre sig det klart at der kan forekomme afvigelser fra den reelle alder på op til 3 år, specielt ved vurderingen af ældre hjorte.

Når der i kronvildtområderne er vildt parade prøver eksperterne (både de der er og de selv udnævnte) på baggrund af tandsliddet, højden på rosensstokkene og det samlede udtryk af geviret, at danne sig et billede af alderen. Tidligere iagttagelser og kastestænger hjælper til hermed. Summen af disse kriterier kommer meget tæt på sandheden. Som bekendt er vildt biologiske institutter i stand til vurdere alderen ved hjælp af tandsliddet. Vi har ladet dette ske i mange tilfælde, men de videnskabelige metoder har også usikkerheder på +/- 1 år. Dette vidste vi i forvejen.

For at få kendskab til alderen på kalv, smaldyr og de gamle dyr giver tandudviklingen entydige svar og det samme gælder for de unge hjorte. Så de som på baggrund at vildtets krop på afslutningen af jagtsæsonen ikke er sikker på om det er en stærk kalv eller et svagt smaldyr, som ligger på paraden, skal kun tage et blik på tænderne.

Se printvenlig udgave. Klik her.

Bestemmelse af alder på grundlag af krop

 1 år: Virker slank og højbenet.
Hals tynd og langstrakt, ingen manke.
Fejet i september.
Færdes næsten altid sammen med hinder og kalve
 2 – 3 år: Endnu slank, hals kraftigere men stadig langstrakt.
Der anes manke. Hoved virker spids.
Fejet i slutningen af august.
Færdes ikke længere med hinder og kalve, men ofte i ungdomsklubber.
 4 – 6 år: Virker massiv. Hals tykkere med tydelig manke. Hoved virker mere stump.
Tyngdepunktet rykker frem mod forløbene.
Fejet i begyndelsen af august
 7 – 9 år: Virker meget massiv.
Hals og hoved føres lavt. Manke veludviklet.
Ryg ikke mere vandret men faldende bagud Fejet i slutningen af juli.
 10 + år Det virker som her ikke er nogen hals.
Kraftig manke.
2/3 af vægten hviler på forløb.
Svajrygget efter skulderen. Færdes oftest alene.

Se printvenlig udgave med billede. Klik her.

Senest opdateret den 7. september 2016 af Karsten Hansen