Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødevareministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning …

Spørgsmålene forelægges Vildtforvaltningsrådet af enten ministeren eller Naturstyrelsen. Alternativt behandles også sager, som rådet selv finder grund til at tage op.

Vildtforvaltningsrådet er nedsat i henhold til § 51 i Lov om jagt og vildtforvaltning.

Rådets formand udpeges af miljø- og fødevareministeren.

Rådets øvrige ni medlemmer udpeges af ministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.

Medlemmer af Vildtforvaltningsrådet

 • Formand Jan Eriksen, tlf: 40 33 21 22, jejaneriksen@gmail.com
 • Landbrug & Fødevarer (næstformand) Husmand Henrik Bertelsen, tlf: 40 37 46 35
  stavnsbjerg19@gmail.com
 • Landbrug & Fødevarer, godsejer Lars Hvidtfeldt
 • Danmarks Jægerforbund, formand Claus Lind Christensen
 • Danmarks Naturfredningsforening, præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
 • Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard
 • Dansk Skovforening, godsejer Niels Iuel Reventlow
 • Dyrenes Beskyttelse, cand. scient. Birgitte Heje Larsen
 • Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem Flemming O. Torp

Senest opdateret den 11. januar 2017 af Karsten Hansen