Dialogmøde om hjortevildtforvaltning

Danmarks Jægerforbund (Claus Lind Christensen) og formanden for Vildtforvaltningsrådet (Jan Eriksen), vil gerne invitere til dialog møder om hjortevildt, som en opfølgning på indstillingen fra den Nationale hjortevildtgruppe til Vildtforvaltningsrådet.

Dialogmøderne henvender sig til alle med interesse for hjortevildtforvaltning.

Der er planlagt følgende møder:

Sjælland                                  23. maj kl. 19.00-22 – Gefion, Sorø

Jylland (midt/vest)             19. maj kl. 19.00-22 – Aulum fritidscenter

Jylland (syd)                            2. juni kl. 19.00-22 – Jels Motel og sportscenter, Sydjylland

Jylland (nord)                          9. juni kl. 19.00-22 – Nordjyllands landbrugsskole, Nibe, Nordjylland

Tilmelding: Program for mødet samt tilmelding finder du på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under kurser og fanebladet Natur. Klik her (vær opmærksom på, at der er flere sider med kurser/møder).

Her er de krav, som Vildtforvaltningsrådet kræver bliver løst med den nye forvaltningsplan:

 • Sikring af en mere naturlig køns- og alderssammensætning
 • Øge andelen af ældre hjorte over otte år
 • Øge mulighederne for at sikre jordbruget mod de i visse egne tiltagende skader
 • Sikre spredning til nye egne
 • Sikre en mere etisk jagtudøvelse
 • Sikre oplevelsesmuligheder for befolkningen.

For at løse disse udfordringer er de aktuelle anbefalinger fra Den Nationale Hjortevildtgruppe som følger på nationalt plan:

Jagttider

hjort: 1/9 – 15/10
kalv: 1/9- 1/1
hind og spidshjort: 16/10-31/1

 • forbud mod tryk-/drivjagt fra 1/9 til 15/10
 • arealbegrænsning: på ejendomsniveau 1 hjort (ældre end spidshjort) pr. påbegyndt 100 ha.
 • indberetningspligt med videnskabelig relevant dokumentation
 • afstandskrav på 130 m fra udbragt foder i forhold til skydetårne og ejendomsgrænser (naboaftale mulig ved sidstnævnte)
 • mulighed for regionale forslag og lokale forsøgsmuligheder.

Forvaltningsplan skal give følgende fordele:

 • alle kan nedlægge kronhjort
 • alle jordejere kan stadig tjene penge på udlejning af jagt
 • store ejendomme kan stadig tjene penge på salg af trofæer
 • ingen arealbegrænsninger i afskydning af hinder, kalve og spidshjorte
 • fokus skal forskydes fra ensidig trofæjagt til jagtoplevelsen ved nedlæggelse af kalv og hind.

Senest opdateret den 12. marts 2017 af Karsten Hansen