Fuglsø Mose

Formål

Fuglsø Mose krondyrlaug er oprettet af personer der har interesse og berøring med kronvildtbestanden omkring Fuglsø Mose.

Laugets formål er, gennem gensidig dialog mellem jægere, skovejere og landmænd, at forvalte den i området værende kronvildtbestand og at udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til kronvildt.

Af aktiviteter kan nævnes:

 • Dialog og erfaringsudveksling med den regionale kronvildtgruppe.
 • Generel erfaringsudveksling og dialog.
 • Etablering af kontaktnetværk.
 • Årlige eller halvårlige møder hvor status for den lokale bestand vurderes herunder afskydningsmængde, fordeling på alder og køn samt jagtudøvelse.
 • Erfaringsudveksling med hensyn til afgrødevalg, afværgemidler, fodring og skovdrift.
 • Søge midler til forebyggelse af mark- og skovskader.
 • Gæstebesøg fra f.eks. landbrugskonsulenter og skovkonsulenter.
 • Gæstebesøg fra Schweisshundeførere – Hvordan reduceres antallet af anskydninger?
 • Gæstebesøg fra slagtere / kokke – Hvordan udnyttes kødet bedst?
 • Dialog med andre krondyrlaug.

 

Krondyr

Desuden har lauget det formål at være fælles talerør overfor:

 • Foreninger og myndigheder.
 • Skov- og naturstyrelsen.
 • Dansk Jægerforbund
 • Lokalbefolkning – turister

 

Kommunikationen til medlemmerne foregår primært gennem e-mails og nærværende hjemmeside. Hvis du har lyst til at modtage e-mails bedes du venligst kontakte formanden.

Senest opdateret den 11. juli 2023 af Mads Bischoff