Aflastningsmarker

Vil du være med til at sikre flere naturlige fødearealer for hjortevildtet på Djursland?

Hjorte i hvedemarkProjektgruppen for “Vildtafværgeprojektet Fuglsø Mose” har afsluttet 5 års undersøgelse af hvilke vildtager (frø blandinger) som hjortevildtet synes bedst om. Endvidere er forskellige afværge- / skræmmemidler afprøvet. Resultatet af denne undersøgelse finde du i nedennævnte rapport,  faktaark og nyhedsbrev.

Hjortevildt Djursland og de lokale laug formænd har sammen med Djursland Landboforening allerede igangsat en række aktiviteter, for at sikre at de gode takter fra projektet kommer til at leve videre. Vi har sat overliggeren højt og håber, at vi løbet af 3 -5 år kan have etableret 500 ha aflastningsmarker på Djursland. Vi kan selvfølgelig ikke gøre dette alene og håber derfor, at alle – det være sig landmænd, fritidslandmænd, skovejer, jægere naturinteresserede – vil være med til at bakke op omkring projektet. Dette kan være ved at stille arealer f.eks. brakmarker til rådighed, udlåne maskiner eller give en hånd med ved anlæggelse og pleje af arealer.

Hvem kan hjælpe

Djursland Landboforening har udpeget planteavlskonsulent Lene Lundgaard, som ansvarlig for at være opdateret på emnet fodermarker. Lene kan kontaktes på 87912074 eller 28350192 eller ll@landboforening.dk
I forbindelse med Ha støtte ansøgningen, vil det være en naturlig del af pakken, at få vendt reglerne omkring miljøstøtte ordningerne og herunder også etablering af fodermarker. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du selv skal gøre planteavlskonsulenten opmærksom på, at du er interesseret i etablering af fodermarker. Det vil være meget begrænset, hvad rådgivningen koster ekstra, når det sker i forbindelse med Ha støtteansøgningen.

Link til nyhedsbrev om Vildtafværgepojektet omkring fuglsø Mose

Link til projektrapport.

Link til faktablad.

Senest opdateret den 8. juni 2014 af Karsten Hansen