Projekter

Regionen har gennemført en række større undersøgelser  bl.a.

  • det 5 årige kæbeprojekt, hvor der er indleveret og analyseret mere end 1200 kæber fra kronvildt for alder og sundhed
  • det 5 årige aflastningsmarkprojekt i Fuglsømose,  hvor betydning af frøsammensætning og fodermarker er analyseret.

Endvidere er der stille forskellige rapporter til rådighed bl.a.

  • Rentabel vildtvenlig skovdrift

Du kan finde yderligere information herom under de næste faner.

Senest opdateret den 22. januar 2015 af Karsten Hansen