Nationale Hjortevildtgrp. indstilling af model til VF

Beslutning om indstilling

Den Nationale Hjortevildtgruppe er blevet enige om, at indstille følgende jagttider for Kronvildt fra sæsonen 2018/2019 til Vildtforvaltningsrådet:

  • Kronkalv 1/9 – 31/1.
  • Hind 16/10-31/1.
  • Spidshjort 16/10-31/1.
  • Hjort 1/9-15/10 dog Nordjylland 1/11-15/12

For hjort ældre end spidshjort er der ingen sprosse begrænsning.

Der er ingen begrænsning i forhold til areal for den første hjort ældre end spidshjort som nedlægges. For hjort nummer to, skal man råde over 100 HA, for hjort nummer tre 200 HA osv.

For kalv, spidshjort og hind er der ingen begrænsninger i forhold til nedlæggelse af disse.

Udeståender:

Der udestår følgende emner at blive diskuteret i Den Nationale Hjortevildtgruppen. Dette vil ske på møde den 12 januar 2016. :

  • Jagttider på Dåvildt
  • Regulering og skader på mark og skov
  • Fodring
  • Jagtetiske regler
  • Forsøgs laug

Senest opdateret den 12. marts 2017 af Karsten Hansen