Forvaltningsplan

Opgaven fra Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet har enstemmigt besluttet, at en ny forvaltningsplan for hjortevildtet – gældende fra 1/9 2017 og 3 år frem, skal leve op til følgende fire mål:

  • Der skal sikres en naturlig og dermed mere ligelig køns- og aldersfordeling af bestanden.
  • Andelen af ældre, og dermed større hjorte skal øges (kronhjorte er mindst 10 år, før de topper. Dåhjorte er mindst 8 år).
  • Hjortevildtet skal spredes til flere og nye egne.
  • Jagten skal foregå med en bedre etik.

De fire mål er et svar på udfordringerne:

  • Hvordan får vi skader på mark og skov fra hjortevildt ned på et acceptabelt niveau? Og derfor: Hvordan sikrer vi, at antallet af hinder og kalve ikke eksploderer i de kommende år?
  • Hvordan sikrer vi en stabil fremtidig bestand af ældre, stærke då- og kronhjorte til glæde for vildtet, jægerne og naturgæsterne?

Senest opdateret den 16. august 2017 af Karsten Hansen