Galleri

Besøg på Skovskolen Eldrupgård

schweissDen 29. april 2013 var 60 deltagere mødt frem til en spændende temaaften på Skovskolen Eldrupgård. Carl-Emil Poulsen, lokal schweisshundefører, viste med stor entusiasme hvordan en succesfuld eftersøgning skal gøres og gav efterfølgende en masse viden og praktiske erfaringer til de mange lyttende jægere. Lars Thune Andersen, Skovskolen præsenterede herefter model for, hvordan registrering af  hjortevildt kan ske. Modellen bygger på opdeling af arealet i regulære felter og herefter tælling af ekskrementhobe. Lars opfordrede lauget til at samle et hold til foråret og starte en optælling og herved finde ud af hvor meget hjortevildt, der reelt er i lauget.
VinterfodringEfter kaffen delte skytte Niels Christian Nielsen, Frijsenborg Skovdistrikt ud af mange års erfaring med fodring af hjortevildt. Det er ekstrem vigtigt, at der startes tidligt med fordring og fortsættes helt hen til april / maj måned. Herved vendes dyrene til fodret og så er der reelt intet foder som dyrene ikke kan tåle. Lars Keiser tog herefter over og fortalte om senest nyt fra regionen bl.a. regionens årsrapport samt kommende stormøde 3. juli 2013 med Claus Lind og Lars Jensen fra Jægerforbundet samt afrapportering af 5 års kæbeundersøgelse fra Lars Haugård. Lars viste herefter eksempler på hjorte, som ikke bør indgå i avlen (afskudsbare hjorte). Aftenen sluttede med at Jens Korning og Mogens Rosengård præsenterede hjortelaugets kronvildtobservationer for 2012. Det blev til 1.900 observationer med flere interessante vurderinger.
Se flere billeder her.

Besøg på Løvenholm Slot

Løvenholm Slot foråret 2012

Den 8. maj 2012 var knap 30 forventningsfulde medlemmer mødt frem til en spændende rundvisning på Løvenholm Slot. Jeanette Hjarsbæk fra Løvenholm Slot fortalte om slottes historie og viste parken og Mousolæet for Valdemar Uttental frem. Jens Christian Dahl fortalte om Løvenholm Skov og landbrug samt jagtvæsen og hvordan det var at forvalte stammen af Dansk kronvildt.

Se flere billeder her.

14 ender hjort

14 ender hjort nedlagt i den vestlige del af Løvenholm skov.

10 ender hjort

Bent flotte hjort nedlagt den 27/10 2011Bent Nielsens flotte hjort nedlagt ved Nimtofte den 27. oktober 2011

En forårs hjort

En spændende forårs hjort i bast fotograferet i den nordlige del af lauget. Billedet er taget på ca. 30 meters afstand.

Indsendt af Karsten Hansen

Besøg på Rosenborg skovbrug

Du kan se flere billeder her.

Vildt menu aften

Den 5/2 2011 blev der holdt vildt menu aften i Brunmose Centeret ved Stenvad. Der detog 120 gæster i middagen, som var arrangeret af de lokale hjortelaug.

Du kan se flere billeder her.

1. september 2010

En stolt jæger med en flot ulige 12 ender kronhjort på 149 kg. Hjorten er nedlagt i det nordvestlige del af laug området

Flot 10 ender hjort

Denne meget opmærksomme 10-ender har jeg fotograferet en tidlig morgen i slutningen af maj 2009 på Østenfjeld.
Indsendt af Per Kejlstrup

Senest opdateret den 11. juli 2023 af Karsten Hansen