Relaterede links

Af , 29/12/2012 16:32

Links til relaterede sider med transekt information

Københavns Universitet genemfører i perioden 2012-2014 – projektet ”Forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland”. Projektet har til formål, at samle viden, skabe samarbejde og ikke mindst udvikle et forvaltningskatalog, der kan fungere som værktøjskasse for de distrikter, der står over for mulighederne og udfordringerne med en stigende kronvildtbestand. Du kan finde hjemmesiden her.  Rapporten finder du her. 

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy