Kort over laug

Laugets område er fastlagt til at være “det gamle Rougså Hered”, med Nordkystvejen og Lystrup som grænse.
Rougsø Hjortevildtlaug

Rougsø Hjortevildtlaug