1. Regionens indstilling

Af , 21/03/2017 07:59

Regionen har indstillet følgende jagttider for kronvildt på Djursland til Vildtforvaltningsrådet. Jagttiderne forventes at gælde for sæsonen 2017 / 2018 og 3 år frem

  • Hjorte ældre end spidshjort: 1. oktober til 30. november.
  • Kronkalv: 1. september til 31. januar.
  • Hind: 1. oktober til 31. januar.
  • Spidshjort: 1. september til 31. januar. 

Endvidere tilslutter regionen sig regelsæt for fodring for hjortevildt.

  • Udbragt foder må kun ske i en afstand på 130 m fra skel og skydetårn på jagtarealer, der udlejes. Der er endvidere forbud mod fodring med valset korn og kraftfoder.

Der er også fremsendt et forslag til forsøgsorden på Djursland til Vildtforvaltningsrådet.

Udvidelse af jagttid for Kronvildt (Skumringsjagt):

  • September måned: 1 time før sol opgang og 1 timer efter sol nedgang.
  • December og Januar: 1/2 time før sol opgang og 1/2 timer efter sol nedgang.

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy