Billeder

Billeder fra GPS mærkning af de første krondyr. Der blev indfanget en kronhind med kalv og et kron smaldyr.