Bestyrelse

Formand:
Jens Christian Dahl.
Rep. Skov og Landbruget
Mobil: 2033 7462

Næstformand:
Buller Jelsgaard
Rep.: Danmarks Jægerforbund
Mobil: 29847419
Email: buller@jelsgaard.com

Bestyrelsesmedlemmer:
xx
Rep. Danmarks Naturfredningsforening.
Tlf.:

Michel Juel.
Rep. Skovbruget.
Mobil:

Laurits Hougaard.
Rep. Landbruget
Tlf.: 86 39 84 09
Mobil: 21 27 44 17

Klaus Fogh. Rep.
Friluftsrådet
Tlf.:  87 74 10 04

Senest opdateret den 5. juli 2023 af Karsten Hansen