Stubbesø

Stubbesø Hjortelaug

Laugets dækningsområde er øst for amtsvej 21 fra Ebeltoft til Feldballe-krydset, og nordgrænsen er hovedvej 15 fra Feldballe til Grenå.   Formål og opgaver Laugets formål er, gennem gensidig dialog mellem jægere, skovejere og landmænd, at forvalte den i området værende hjortebestand og udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til hjortevildt.   Af aktiviteter kan nævnes:

 • Dialog og erfaringsudveksling med de regionale hjorte- og kronvildtsgrupper
 • Generel erfaringsudveksling og dialog.
 • Årlige eller halvårlige møder hvor status for den lokale bestand vurderes herunder afskydningsmængde, fordeling på alder og køn samt jagtudøvelse.
 • Erfaringsudveksling med hensyn til afgrødevalg, afværgemidler, fodring og skovdrift.
 • Søge midler til forebyggelse af mark- og skovskader.
 • Gæstebesøg fra f.eks. landbrugs- og skovbrugskonsulenter.
 • Gæstebesøg fra schweisshundeførere – hvordan reduceres anskydninger.
 • Gæstebesøg fra slagtere / kokke – hvordan udnyttes kødet bedst?
 • Dialog med andre krondyrlaug/ hjortelaug.

Desuden har lauget det formål at være fælles talerør overfor:

 • Foreninger og myndigheder.
 • Skov- og Naturstyrelsen.
 • Danmarks Jægerforbund.
 • Lokalbefolkning – turister
 • Arbejde for fælles forvaltning på Djursland.

Optagelse

Lauget kan som medlemmer optage enhver jordejer, aktiv jæger, jagtlejer, landmænd, forpagter og skovbruger, eller andre med interesse for hjortevildt indenfor eller i nærhed af laugets fastlagte område, efter bestyrelsens skøn, samt kan tilslutte sig laugets formål og vedtægter.

Medlemskab  af Stubbesø Hjortelaug

 

Senest opdateret den 19. oktober 2014 af Søren Larsen