De 12 regioners indstilling

Af , 12/03/2017 16:12

Alle 12 regioner har behandlet og kommet med deres forslag til lokale jagttider for hjortevildt (Kron- og dåvildt) samt individuelle forslag til lokale forsøgsordninger. Forslagene er nu fremsendt til Vildtforvaltningsrådet til videre behandling og indstilling.

Du finder de regionale indstillinger i nedennævnte link:

De regionale indstilinger 2017

 

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy